Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình giai đoạn 2013-2015 lĩnh vực sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
  10/10/2014 - 16:25

  Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình 
  giai đoạn 2013-2015 lĩnh vực sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

  TT

  Nội dung

  Thời gian thực hiện

  1

  Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, mô hình, giải pháp khoa học và công nghệ trong quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên nước của thành phố.

  2013-2015

  2

  Nghiên cứu các luận cứ khoa học và giải pháp thực hiện quy hoạch không gian biển và hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

  2013-2015

  3

  Nghiên cứu xây dựng các mô hình, giải pháp sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, sức gió, sóng biển, thủy triều; ứng dụng các công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng.

  2013-2015

  4

  Nghiên cứu xây dựng các mô hình ứng dụng các giải pháp, công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới trong xử lý phế phụ phẩm, chất thải nông nghiệp

  2013-2015

  5

  Nghiên cứu xây dựng các mô hình quản lý, ứng dụng các giải pháp, công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới xử lý, cải thiện môi trường khu vực làng nghề, khu dân cư nông thôn.

  2013-2015

  6

  Nghiên cứu xây dựng các mô hình ứng dụng các giải pháp, công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới xử lý ô nhiễm môi trường các sông, hồ Hải Phòng.

  2013-2015

  7

  Nghiên cứu xây dựng các mô hình ứng dụng các giải pháp, công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới xử lý, cải thiện môi trường các cụm, khu công nghiệp của Hải Phòng.

  2013-2015

  8

  Nghiên cứu xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh

  2013-2015

  9

  Nghiên cứu xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ tái chế chất thải.

  2013-2015

  10

  Nghiên cứu xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ tiết kiệm nước trong tưới tiêu nông nghiệp

  2013-2015

  11

  Nghiên cứu xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất nước sinh hoạt từ nước biển, ứng dụng công nghệ cao trong khai thác các chất có hoạt tính sinh học cao từ tài nguyên sinh vật biển.

  2013-2015

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter