Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình giai đoạn 2013-2015 lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
  10/10/2014 - 16:11

  Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình 
  giai đoạn 2013-2015 lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

  TT

  Nội dung

  Thời gian thực hiện

  1

  Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV

  2014-2015

  2

  Nghiên cứu luận cứ xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố

  2014-2015

  3

  Nghiên cứu luận cứ xây dựng mô hình thành phố quốc tế

  2014-2015

  4

  Nghiên cứu luận cứ xây dựng mô hình chính quyền đô thị

  2014-2015

  5

  Nghiên cứu luận cứ xây dựng mô hình chính quyền cảng

  2014-2015

  6

  Nghiên cứu các giải pháp tăng cường giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng chính quyền trong điều kiện không tổ chức hội đồng nhân dân quận, huyện, phường

  2014-2015

  7

  Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thực hiện giải pháp điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

  2014-2015

  8

  Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giải pháp về phát triển kinh tế tri thức.

  2013-2014

  9

  Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nâng cao sự đóng góp của TFP vào GDP thành phố

  2013-2014

  10

  Nghiên cứu luận cứ, các giải pháp và mô hình phát triển dịch vụ logistics; du lịch biển; phát triển mạng lưới thương mại và xây dựng thương hiệu.

  2014-2015

  11

  Nghiên cứ giải pháp bảo tổn và phát huy giá trị truyền thống cảu nông thôn Hải Phòng trong xây dựng nông thôn mới.

  2013-2014

  12

  Nghiên cứu giải pháp phát huy dân chủ và bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới.

  2013-2014

  13

  Nghiên cứu giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

  2014-2015

  14

  Nghiên cứu các giải pháp phát triển các ngành kinh tế phi nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới.

  2014-2015

  15

  Nghiên cứu các giải pháp ứng dụng, nhân rộng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”, chính sách tích tụ ruộng đất.

  2014-2015

  16

  Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thực hiện giải pháp xã hội hóa phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo, thể thao, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

  2014-2015

  17

  Nghiên cứu các luận cứ và giải pháp gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo.

  2014-2015

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter