Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình giai đoạn 2013-2015 lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, giao thông
  10/10/2014 - 16:10

  Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình 
  giai đoạn 2013-2015 lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, giao thông

  TT

  Nhiệm vụ

  Thời gian thực hiện

  1

  Nghiên cứu luận cứ xây dựng mô hình đô thị kinh tế - sinh thái

  2014-2015

  2

  Nghiên cứu, ứng dụng mô hình xã hội hóa quản lý đô thị

  2014-2015

  3

  Nghiên cứu cơ chế chính sách, giải pháp huy động và sử dụng nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị

  2014-2015

  4

  Nghiên cứu các giải pháp trong phát triển đô thị và quy hoạch không gian đô thị phù hợp với đặc điểm đô thị Hải Phòng

  2014-2015

  5

  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong chiếu sáng đô thị, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng

  2014-2015

  6

  Nghiên cứu các giải pháp dùng chung hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin

  2014-2015

  7

  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý quy hoạch, quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị

  2014-2015

  8

  Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp tiên tiến xử lí nền móng trong thi công trên nền đất yếu phù hợp với đặc điểm của thành phố

  2014-2015

  9

  Nghiên cứu luận cứ phát triển cây xanh đô thị

  2014-2015

  10

  Nghiên cứu luận cứ cho các giải pháp tổng thể chống ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông đô thị

  2014-2015

  11

  Nghiên cứu mô hình và giải pháp phát triển giao thông thông minh, an toàn, thân thiện môi trường

  2014-2015

   

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter