Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương
  30/11/2016 - 15:30

  Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

  Tôi tên là: Nguyễn Thị Thúy Hiền, Cơ quan công tác: Công ty Cổ phần Công trình 792. Căn cứ nghị định 49 và thông tư 17 hướng dẫn xây dựng thang bảng lương, Công ty tôi đã xây dựng thang bảng lương theo quy định của nhà nước. Công ty Công trình 792 có trụ sở tại thành phố Đồng Hới thuộc vùng III nên áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2.700.000 đồng, chúng tôi đã xây dựng mức lương thấp nhất không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng = hệ số 2,4 x 1.150.000 = 2.760.000 đồng nhưng phòng lao động và sở lao động tỉnh Quảng Bình không chấp thuận, nhưng tại thông tư 17 đã nói rõ: Mức lương thấp nhất áp dụng đối với chức danh, công việc có độ phức tạp thấp nhất trong điều kiện lao động bình thường, không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (hệ số 1). chúng tôi đã áp dụng theo đúng thông tư. Vậy tôi kính trình vụ Tiền lương Bộ Lao động và Thương binh xã hội Việt Nam xem xét trả lời sớm. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Trả lời :

  Câu hỏi của bạn chưa nêu rõ, Công ty bạn xây dựng thang bảng lương cho đối tượng nào trong Công ty? Người lao động đã qua học nghề hay chưa qua học nghề.

  Tại điểm c, Điều 3 nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, qui định về Mức lương tối thiểu vùng. Theo đó:

   “ Mức 2.700.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III”

  Bên cạnh đó tại Điều 5 qui định về Áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Theo đó:

  “1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

  a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;

  b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề quy định tại Khoản 2 Điều này.

  2. Người lao động đã qua học nghề, bao gồm:

  a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

  b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

  c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

  d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

  đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp;

  e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học;

  g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;”

  Như vậy: Nếu Công ty xây dựng thang bảng lương đối với người lao động đã qua học nghề qui định tại khoản 2 điều 5 nghị định 122/2015/NĐ-CP, thì Doanh nghiệp phải cộng thêm ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

  Theo Bộ LĐTBXH

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter