Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 04/01/2020 - 08:20
  UBND thành phố Quyết định cử ông Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng UBND thành phố là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND ...
  Thời gian: 02/06/2015 - 15:51
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter