Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
  • Tin tức
  • Thời gian: 24/10/2016 - 14:52
   UBND vừa có báo cáo, đề xuất với Thường trực Thành ủy về việc xây dựng Đề án Thực hiện chể định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố.
  • Thời gian: 01/09/2016 - 08:17
   Sau thời gian thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn TP.Hải Phòng, hoạt động này đã đạt được những kết quả tích cực theo đúng định hướng cải cách tư pháp; từng bước xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự. Thừa phát lại đã trở thành một nghề mới giúp người dân có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, thúc đẩy các giao dịch dân sự diễn ra thuận lợi.
  • Thời gian: 15/11/2015 - 14:41
   Sau hơn 1 năm thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại đến naytrên địa bàn thành phốcó 3 Văn phòng Thừa phát lại được thành lập. Bước đầu hoạt động của các văn phòng này còn gặp nhiều khó khăn do vậy hiệu quả hoạt động chưa cao. Nguyên nhân một phần do vướng mắc về cơ chế mặt khác do đại bộ phận người dân còn chưa hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ của thừa phát lại.
  • Thời gian: 09/09/2015 - 09:11
   Hải Phòng: Thừa Phát Lại khẳng định năng lực tống đạt văn bản
   Sau thời gian thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn TP.Hải Phòng, hoạt động này đã đạt được những kết quả tích cực theo đúng định hướng cải cách tư pháp; từng bước xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự. Thừa phát lại đã trở thành một nghề mới giúp người dân có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, thúc đẩy các giao dịch dân sự diễn ra thuận lợi.
  • Thông tin chung
  • Thời gian: 14/07/2017 - 10:06
   Theo số liệu báo cáo của Sở Tư pháp TP Hà Nội về kết quả hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố, từ 1/1/2017 – 31/5/2017, 8 Văn phòng đã tống đạt được 29.130 văn bản với doanh thu là 2.376.788.000 đồng.
  • Thời gian: 14/07/2017 - 10:04
   Pháp luật quy định, vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Vậy, ý nghĩa và tác dụng của vi bằng là như thế nào và trường hợp nào có thể yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng?
  • Thời gian: 28/06/2017 - 09:59
   Hiện nay, thẩm quyền tổ chức thi hành án (THA) của Thừa phát lại (TPL) là chức năng quan trọng, góp phần chia sẻ bớt gánh nặng cho các cơ quan THADS. Tuy nhiên, số việc THA mà các Văn phòng TPL đang thụ lý còn rất ít so với tiềm năng, chủ yếu là các vụ việc khó khăn, phức tạp, người dân muốn tiết kiệm thời gian thì mới tìm đến TPL.
  • Thời gian: 07/06/2017 - 09:43
   Lập vi bằng là một chức năng quan trọng của Thừa phát lại, thực tế người dân tìm đến Thừa phát lại yêu cầu lập vi bằng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, thực tế công việc này còn rất nhiều khó khăn.
   
  Thời gian: 14/07/2017 - 10:06
  Theo số liệu báo cáo của Sở Tư pháp TP Hà Nội về kết quả hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố, từ 1/1/2017 – 31/5/2017, 8 Văn phòng ...
  Thời gian: 14/07/2017 - 10:04
  Pháp luật quy định, vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý ...
  Thời gian: 28/06/2017 - 09:59
  Hiện nay, thẩm quyền tổ chức thi hành án (THA) của Thừa phát lại (TPL) là chức năng quan trọng, góp phần chia sẻ bớt gánh nặng cho các cơ quan THADS. Tuy nhiên, số việc THA mà ...
  Thời gian: 07/06/2017 - 09:43
  Lập vi bằng là một chức năng quan trọng của Thừa phát lại, thực tế người dân tìm đến Thừa phát lại yêu cầu lập vi bằng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, thực tế công việc ...
  Thời gian: 19/05/2017 - 09:40
  Một trong những vấn đề được nhiều ý kiến đề nghị là tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thừa phát lại. Vấn đề này hiện đang được cụ thể hóa trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng ...
  Thời gian: 26/04/2017 - 08:52
  Theo quy định hiện hành thì Thừa phát lại (TPL) được làm 4 công việc, bao gồm thực hiện việc tống đạt văn bản; lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức; xác minh điều kiện ...
  Thời gian: 29/03/2017 - 14:52
  Vĩnh Phúc là một trong 13 địa phương được Trung ương lựa chọn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH của Quốc hội và từ tháng 1/2016 chính thức thực hiện ...
  Thời gian: 06/01/2017 - 09:24
  Đó là một trong nhiều giải pháp mà các Văn phòng Thừa phát lại (TPL) đề xuất nhằm cải thiện tình trạng số việc thi hành án (THA) của các văn phòng ...
  Thời gian: 21/11/2016 - 09:56
  Hôm qua 18/11, tại Tọa đàm góp ý Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại do Bộ Tư pháp tổ chức, nhiều ý kiến đề nghị nên coi vi bằng là một nguồn chứng cứ ...
  Thời gian: 21/11/2016 - 09:53
  Mở rộng phạm vi lập vi bằng ra ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi đặt văn phòng Thừa phát lại là một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo Nghị định về tổ chức ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/14
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter