Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 03/01/2019 - 11:17
  Hơn 92.000 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống, trong đó có hơn 13.300 hồ sơ trực tuyến (tính từ ngày 01/4 đến 25/12/2018); 100% địa phương, đơn vị trên địa bàn ...
  Thời gian: 30/12/2018 - 10:50
  UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ...
  Thời gian: 28/12/2018 - 08:27
  Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính thành phố, Chủ tịch UBND thành phố vừa Chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành thành phố phải trực tiếp chỉ ...
  Thời gian: 25/12/2018 - 16:25
  Từ 15h30’ đến 16h30’ ngày 25/12/2018, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố nhằm cung cấp, trao đổi, giải đáp thông tin ...
  Thời gian: 20/12/2018 - 14:47
  Sáng 20/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết và Trao giải cuộc thi Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2018 trên ...
  Thời gian: 19/12/2018 - 15:14
  Chiều 19/12, Văn phòng UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng Trục liên thông văn bản điện tử 4 cấp chính quyền và Hệ thống theo dõi nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ ...
  Thời gian: 12/12/2018 - 08:46
  Căn cứ đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng, UBND thành phố vừa đồng ý về chủ trương hỗ trợ Công ty TNHH Một ...
  Thời gian: 01/12/2018 - 13:21
  UBND thành phố vừa giao Sở Công Thương chủ trì cùng một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo của UBND thành phố quy định về “một cửa ...
  Thời gian: 28/11/2018 - 09:41
  Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ...
  Thời gian: 19/11/2018 - 11:00
  UBND thành phố vừa có Quyết định số 2973/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý y tế cơ sở và phần mềm Quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Đến ngày 31/12/2019 phấn đấu 100% Trạm Y ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/37
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter