Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
  • Tin tức
  • Thời gian: 13/12/2018 - 15:01
   Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 13/12, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Thời gian: 11/12/2018 - 08:14
   Sáng 10/12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) 32 của Bộ Chính trị (khóa 9) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ).
  • Thời gian: 22/08/2018 - 17:46
   Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng đã đạt được những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Những thành tựu của Hải Phòng hôm nay là thành tựu của các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và của quân, dân thành phố.
  • Thời gian: 16/08/2018 - 13:50
   Sáng 16/8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Kinh tế Trung ương và Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố tham gia vào dự thảo Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
   
  Thời gian: 13/12/2018 - 15:01
  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 13/12, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số ...
  Thời gian: 11/12/2018 - 08:14
  Sáng 10/12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) 32 của Bộ Chính trị (khóa 9) về xây dựng và phát triển thành ...
  Thời gian: 22/08/2018 - 17:46
  Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị, thành phố ...
  Thời gian: 16/08/2018 - 13:50
  Sáng 16/8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Kinh tế Trung ương và Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo thành ...
  Thời gian: 11/08/2018 - 09:12
  Chiều 10/8, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về xây dựng đề ...
  Thời gian: 22/05/2018 - 17:07
  Chiều 22/5, Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập của Thành ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính ...
  Thời gian: 11/05/2018 - 16:57
  Chiều 11/5, Thường trực Ban Chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng làm việc với Thường trực Tổ Biên tập Trung ương để lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo lần 1 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện ...
  Thời gian: 03/05/2018 - 16:28
  Chiều 3/5, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy họp, cho ý kiến về Dự thảo ...
  Thời gian: 11/04/2018 - 16:43
  Sáng 11/4, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hải Phòng tổ chức Tọa đàm khoa học một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Chiến lược biển ...
  Thời gian: 03/04/2018 - 15:22
  Sáng 3/4, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 để kiểm điểm tình ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/26
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter