Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 18/12/2016 - 21:27
  Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Thời gian: 19/10/2016 - 15:33
  Quyết định Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xử lý chất thải rắn ở nông thôn và quản lý điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
  Thời gian: 22/07/2015 - 15:40
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn vừa có ý kiến chỉ đạo, giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng triển khai ngay việc trồng cây xanh cách ly ...
  Thời gian: 11/06/2015 - 16:59
  UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 1259/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý và Xử lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng, do ...
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter