Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 07/10/2016 - 16:11
  Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn quận Kiến An
  Thời gian: 07/10/2016 - 16:06
  Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu nhà chung cư cũ Đ52, Đ54, Đ56, Đ58 Đổng Quốc Bình quận Ngô Quyền
  Thời gian: 07/10/2016 - 14:32
  Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ khu U1, U2, U3 Lê Lợi, quận Ngô Quyền
  Thời gian: 07/10/2016 - 14:25
  Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại (Đợt 1) nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Thời gian: 22/08/2016 - 10:17
  Quết định Về việc phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ 03 tầng tại ngõ 166 Chùa Hàng, quận Lê Chân
  Thời gian: 04/08/2016 - 10:09
  Quyết định Về việc phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Thời gian: 14/07/2016 - 11:38
  Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng
  Thời gian: 06/04/2016 - 14:58
  Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại (Đợt I) nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter