Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 16/05/2019 - 20:11
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động Hội, nhân ...
  Thời gian: 16/05/2019 - 20:09
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 16 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018
  Thời gian: 16/05/2019 - 20:08
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 09 cá nhân đã có thành tích trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, giữ ...
  Thời gian: 16/05/2019 - 19:52
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đạt giải cao tại Lễ hội Nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương
  Thời gian: 25/10/2018 - 10:12
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham dự Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018
  Thời gian: 25/10/2018 - 10:10
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 04 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo vệ an ...
  Thời gian: 04/09/2018 - 15:44
  Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho 02 tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 03 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 01 tập thể và 02 cá ...
  Thời gian: 04/09/2018 - 15:42
  Quyết định về việc tặng Cờ truyền thống của UBND thành phố cho Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP với nội dung “Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP 60 năm xây dựng và ...
  Thời gian: 04/09/2018 - 15:40
  Quyết định về việc tặng Cờ truyền thống của UBND thành phố cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 07 tập thể và 07 cá ...
  Thời gian: 04/09/2018 - 15:37
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II, đã có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tay nghề thành phố năm 2018 ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/43
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter