Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 20/07/2018 - 15:59
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 05 cá nhân đã có thành tích trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh chính trị và ...
  Thời gian: 20/07/2018 - 15:58
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Cán bộ và Lực lượng vũ trang quận Dương Kinh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực ...
  Thời gian: 20/07/2018 - 15:56
  Quyết định về việc tặng Cờ truyền thống của UBND thành phố cho Hiệp hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh Hải Phòng; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 04 tập thể và 05 cá nhân đã ...
  Thời gian: 20/07/2018 - 15:52
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 02 học sinh đoạt thành tích cao trong cuộc thi Olimpic Toán học quốc tế năm 2018; thưởng cho học sinh đoạt giải, giáo viên giảng dạy ...
  Thời gian: 16/07/2018 - 16:49
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 04 tập thể và 06 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu hút đầu tư vào khu ...
  Thời gian: 16/07/2018 - 16:47
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 09 tập thể và 12 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội, chăm lo ...
  Thời gian: 16/07/2018 - 16:45
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 02 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích trong tổ chức cuộc diễn tập ứng cứu, xử lý sự cố an ninh, an ...
  Thời gian: 03/07/2018 - 15:28
  Quyết định về việc tặng Bức trướng của Thành ủy – HĐND – UBND thành phố cho Sở Xây dựng; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBNDTP cho 04 tập thể và 13 cá nhân đã có thành ...
  Thời gian: 03/07/2018 - 15:24
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho ông Park Hanyong, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-VINA, đã có thành ...
  Thời gian: 24/06/2018 - 10:36
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 06 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2018
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/40
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter