Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 26/07/2019 - 15:02
  Quyết định thưởng 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) cho các tập thể tham gia Chuyên án 719T triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Điện ...
  Thời gian: 26/07/2019 - 15:00
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tham gia Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIII - 2018
  Thời gian: 26/07/2019 - 14:59
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 03 cá nhân, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ...
  Thời gian: 26/07/2019 - 14:56
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh quận Kiến An, Đông Hải Phòng ...
  Thời gian: 26/07/2019 - 14:54
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 01 tập thể và 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tham dự Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019
  Thời gian: 26/07/2019 - 14:52
  Quyết định về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 05 tập thể và 04 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và ...
  Thời gian: 22/07/2019 - 09:21
  Quyết định về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen cho các 16 tập thể, 12 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân
  Thời gian: 16/05/2019 - 20:11
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động Hội, nhân ...
  Thời gian: 16/05/2019 - 20:09
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 16 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018
  Thời gian: 16/05/2019 - 20:08
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 09 cá nhân đã có thành tích trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, giữ ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/44
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter