Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 16/09/2019 - 15:27
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 38(từ ngày 16/09/2019)
  Thời gian: 09/09/2019 - 15:21
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 37(từ ngày 09/09/2019)
  Thời gian: 02/09/2019 - 15:17
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 36(từ ngày 02/09/2019)
  Thời gian: 26/08/2019 - 15:12
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 35(từ ngày 26/08/2019)
  Thời gian: 19/08/2019 - 15:10
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 34(từ ngày 19/08/2019)
  Thời gian: 12/08/2019 - 15:05
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 33(từ ngày 12/08/2019)
  Thời gian: 05/08/2019 - 15:03
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 32(từ ngày 05/08/2019)
  Thời gian: 29/07/2019 - 15:01
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 31(từ ngày 29/07/2019)
  Thời gian: 26/07/2019 - 15:02
  Quyết định thưởng 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) cho các tập thể tham gia Chuyên án 719T triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Điện ...
  Thời gian: 26/07/2019 - 15:00
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tham gia Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIII - 2018
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/79
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter