Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 16/05/2019 - 20:11
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động Hội, nhân ...
  Thời gian: 16/05/2019 - 20:09
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 16 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018
  Thời gian: 16/05/2019 - 20:08
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 09 cá nhân đã có thành tích trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, giữ ...
  Thời gian: 16/05/2019 - 19:52
  Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đạt giải cao tại Lễ hội Nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương
  Thời gian: 13/05/2019 - 16:59
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 20(từ ngày 13/05/2019)
  Thời gian: 06/05/2019 - 16:58
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 19(từ ngày 06/05/2019)
  Thời gian: 29/04/2019 - 16:56
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 18(từ ngày 29/04/2019)
  Thời gian: 22/04/2019 - 16:55
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 17(từ ngày 22/04/2019)
  Thời gian: 15/04/2019 - 16:53
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 16(từ ngày 15/04/2019)
  Thời gian: 08/04/2019 - 16:52
  Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thành phố Tuần 15(từ ngày 08/04/2019)
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/76
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter