Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 16/09/2019 - 10:11
  Căn cứ mật độ hành khách và phương tiện qua lại Bến phà Gót, để bố trí phù hợp các chuyến phà trong ngày. Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải ...
  Thời gian: 23/04/2019 - 08:46
  Căn cứ mật độ hành khách và phương tiện qua lại Bến phà Gót, để bố trí phù hợp các chuyến phà trong ngày, Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải ...
  Thời gian: 15/11/2018 - 11:38
  Thời gian: 17/05/2018 - 11:27
  Các ngày trong tuần, ngày Lễ, ngày Tết nếu đông khách bến phà sẽ chủ động bố trí phà chạy sớm hơn so với lịch chạy phà đã quy định hoặc tăng thêm số chuyến ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter