Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 15/11/2019 - 10:50
  Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai nội dung thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2019.
  Thời gian: 12/11/2019 - 09:10
  Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện theo phương ...
  Thời gian: 11/11/2019 - 17:22
  Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai nội dung thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị theo phương thức tập trung ...
  Thời gian: 11/11/2019 - 11:55
  Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thông báo lựa chọn đối tác thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm khám chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật cao của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng với ...
  Thời gian: 11/11/2019 - 10:43
  Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thông báo lựa chọn đối tác thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm khám chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật cao của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng với ...
  Thời gian: 04/11/2019 - 07:44
  Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối ở, ngành, đơn vị theo phương thức tập trung năm 2019 ...
  Thời gian: 01/11/2019 - 14:01
  Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện năm ...
  Thời gian: 04/10/2019 - 16:31
  Hình thức đấu thầu: đấu thầu qua mạng. E-HSMT đã được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia: muasamcong.mpi.gov.vn
  Thời gian: 27/09/2019 - 15:18
  Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thực hiện công khai kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3 và số 4
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/20
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter