Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 16/10/2018 - 14:12
  Về định hướng phát triển không gian kinh tế, sẽ hình thành các cực tăng trưởng kinh tế: thị trấn Núi Đối – xã Tú Sơn – xã Tân Trào – xã Ngũ ...
  Thời gian: 20/07/2018 - 15:16
  Chủ tịch UBND thành phố vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Lưu Kiếm đến năm 2035, tầm nhìn 2050, với tính chất là đô thị loại V, trung tâm thương mại dịch vụ, ...
  Thời gian: 23/05/2018 - 16:35
  Chủ tịch UBND thành phố vừa phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tuyến phố Đà Nẵng, do Viện Quy hoạch là đơn vị tư vấn lập thiết kế.Khu vực nghiên cứu lập thiết kế đô thị là ...
  Thời gian: 01/03/2018 - 09:58
  Quyết định phê duyệt Dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
  Thời gian: 21/12/2017 - 11:45
  Phấn đấu đến năm 2025, huyện đảo Bạch Long Vỹ phát triển bền vững về kinh tế xã hội; vững mạnh về quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển vịnh Bắc Bộ của Tổ quốc, đẩy mạnh phát triển ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/7
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter