Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 03/03/2017 - 14:53
  Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình nút giao thông khác mức ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ thuộc Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã ba đường đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ
  Thời gian: 03/03/2017 - 11:06
  Quyết định Ban hành Quy định, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng và Phó ...
  Thời gian: 03/03/2017 - 10:48
  Công văn về việc thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 3/2017
  Thời gian: 03/03/2017 - 10:42
  Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện
  Thời gian: 03/03/2017 - 10:33
  Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017
  Thời gian: 03/03/2017 - 10:30
  Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Thời gian: 22/02/2017 - 10:13
  Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017
  Thời gian: 21/02/2017 - 10:22
  Quyết định Ban hành Quy định, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện
  Thời gian: 21/02/2017 - 10:18
  Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng
  Thời gian: 21/02/2017 - 10:15
  Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/332
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter