Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
  • Thành Phố
  • Thời gian: 22/06/2018 - 08:15
   Ngày 25/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) thành phố Hải Phòng. Theo đó, Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng có trách nhiệm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
  • Thời gian: 18/05/2018 - 11:09
   Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hải Phòng là cơ quan tổ chức lập quy hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi được Bộ Xây dựng thẩm định. Thời gian hoàn thành quy hoạch không quá 15 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.
  • Thời gian: 22/03/2018 - 10:19
   Chủ tịch UBND thành phố vừa có Quyết định phê duyệt Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050,nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng cao độ nền và thoát nước mặt trên địa bàn thành phố, đây cũng là cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống cao độ nền và thoát nước mặt.
  • Thời gian: 09/03/2018 - 09:55
  • Thời gian: 28/01/2018 - 11:42
   Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, với quy mô lập quy hoạch: 49.208,0m2 (4,92ha).
  • Quận, huyện
  • Thời gian: 03/07/2018 - 11:52
  • Thời gian: 23/05/2018 - 16:35
   Chủ tịch UBND thành phố vừa phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tuyến phố Đà Nẵng, do Viện Quy hoạch là đơn vị tư vấn lập thiết kế.Khu vực nghiên cứu lập thiết kế đô thị là tuyến phố Đà Nẵng (từ ngã Sáu đến ngã Ba giao với đường Lê Thánh Tông và Trần Hưng Đạo) thuộc phạm vi địa giới hành chính hai quận Ngô Quyền và Hải An, bao gồm các phường: Máy Tơ, Lạc Viên, Cầu Tre, Vạn Mỹ và phường Đông Hải 1; với chiều dài tuyến khoảng 3,0km và tổng diện tích nghiên cứu khoảng 59,1ha.
  • Thời gian: 12/05/2018 - 08:56
  • Thời gian: 01/03/2018 - 09:58
   Quyết định phê duyệt Dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
  • Thời gian: 21/12/2017 - 11:45
   Phấn đấu đến năm 2025, huyện đảo Bạch Long Vỹ phát triển bền vững về kinh tế xã hội; vững mạnh về quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển vịnh Bắc Bộ của Tổ quốc, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ; trở thành Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc… Đó là mục tiêu được nhấn mạnh tại cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá Dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Long Vỹ đến năm 2025”, chiều 20/12.
   
  Thời gian: 22/06/2018 - 08:15
  Ngày 25/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) thành phố Hải Phòng. Theo ...
  Thời gian: 23/05/2018 - 16:35
  Chủ tịch UBND thành phố vừa phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tuyến phố Đà Nẵng, do Viện Quy hoạch là đơn vị tư vấn lập thiết kế.Khu vực nghiên cứu lập thiết kế đô thị là ...
  Thời gian: 18/05/2018 - 11:09
  Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng ...
  Thời gian: 05/04/2018 - 16:17
  Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục ...
  Thời gian: 22/03/2018 - 10:19
  Chủ tịch UBND thành phố vừa có Quyết định phê duyệt Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050,nhằm đáp ứng yêu cầu ...
  Thời gian: 01/03/2018 - 09:58
  Quyết định phê duyệt Dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/15
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter