Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 04/12/2019 - 10:53
  Nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài tham gia đầu tư, làm việc tại Việt Nam, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành nhiều quy định tương đối thông thoáng; trong ...
  Thời gian: 03/12/2019 - 11:15
  Theo thông tin từ Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), cả nước có 92.100 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có 81.100 người thuộc diện cấp ...
  Thời gian: 30/11/2019 - 19:00
  Tính đến hết tháng 7/2019, có 92.100 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có 81.100 người thuộc diện cấp giấy phép lao động... Dự báo, nhu cầu tuyển dụng ...
  Thời gian: 30/11/2019 - 10:33
  Tính đến nay đã có hơn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai phần mềm cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài qua mạng điện tử...
  Thời gian: 24/11/2019 - 12:20
  (Haiphong.gov.vn) - Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố vừa giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành ...
  Thời gian: 11/11/2019 - 11:24
  Các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý lao động nước ngoài nói chung và các lao động nước ngoài làm việc tại các dự án, gói thầu trong nước ...
  Thời gian: 09/11/2019 - 10:39
  Từ năm 2015 đến nay, số lượng lao động người nước ngoài tại thành phố tăng nhanh, từ 3.322 lao động năm 2015 lên 6.974 người năm 2019 (tăng 2,1 lần). Trong đó, lao động kỹ thuật qua đào tạo, có ...
  Thời gian: 09/11/2019 - 10:26
  Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 28/02/2019 (sau 3 tháng kể từ khi Nghị định số 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), tổng số đơn vị tham gia BHXH cho người nước ngoài ...
  Thời gian: 09/11/2019 - 10:20
  Từ năm 2015 đến nay, công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố được tăng cường và ngày một tốt hơn thể hiện ở tỷ lệ lao động là người ...
  Thời gian: 02/11/2019 - 14:17
  Cùng với chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố, lao động là người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao vào làm việc tại ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter