Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 19/09/2019 - 10:37
  (Haiphong.gov.vn) - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm ...
  Thời gian: 16/09/2019 - 21:14
  (Haiphong.gov.vn) - Chiều 16/9, Thường trực Quận ủy Lê Chân họp, nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố và công ...
  Thời gian: 14/09/2019 - 08:34
  (Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hải ...
  Thời gian: 13/09/2019 - 11:07
  (Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động ...
  Thời gian: 12/09/2019 - 16:23
  (Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
  Thời gian: 09/09/2019 - 06:45
  (Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030.
  Thời gian: 04/09/2019 - 08:05
  (Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND quy định mức thu học phí năm học 2019 - 2020 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và ...
  Thời gian: 03/09/2019 - 10:51
  (Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số21/2019/NQ-HĐNDquy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng ...
  Thời gian: 03/09/2019 - 06:50
  (Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện ...
  Thời gian: 01/09/2019 - 07:02
  (Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/5
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter