Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 28/06/2018 - 17:19
  Chiều28/6, UBND thành phố tiếp Đoàn chuyên gia Nhật Bản thực hiện Dự án Thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng phù hợp nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng ...
  Thời gian: 20/06/2018 - 10:57
  Sáng 20/6, UBND thành phố họp kiểm điểm tiến độ Dự án Thoát nước mưa, nước thải và Quản lý chất rắn Hải Phòng giai đoạn I. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch ...
  Thời gian: 16/03/2018 - 16:24
  Sáng 16/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nghe báo cáo về ...
  Thời gian: 02/02/2018 - 08:44
  Chiều 31/01, UBND thành phố họp kiểm điểm tiến độ Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất rắn Hải Phòng giai đoạn I và nghe báo cáo việc thực hiện Dự án ...
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter