Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 06/09/2017 - 15:06
  Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua bưu điện - Ảnh 1
  Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTgngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, chất lượng dịch vụ ...
  Thời gian: 28/08/2017 - 16:58
  Mới đây, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ...
  Thời gian: 20/08/2017 - 16:14
  Kết quả hình ảnh cho danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
  Ngày 11/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm ...
  Thời gian: 06/08/2017 - 17:26
  Thanh tra chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đượcthực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành ...
  Thời gian: 02/08/2017 - 10:58
  Ngân hàng Nhà nướcvừaban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ...
  Thời gian: 26/07/2017 - 14:01
  UBND thành phố vừa cóQuyết địnhvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
  Thời gian: 12/07/2017 - 16:13
  Số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính được chuyển phát qua bưu điện ngày càng tăng cho thấy dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới hình thức ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter