Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 10/08/2019 - 07:07
  (Haiphong.gov.vn) - Nhóm khảo sát số 3 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố do đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Nội chính ...
  Thời gian: 09/08/2019 - 10:55
  (Haiphong.gov.vn) - Nhóm khảo sát số 2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố vừa khảo sát tại Đảng bộ quận Kiến An về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động ...
  Thời gian: 09/08/2019 - 07:26
  (Haiphong.gov.vn) - Nhóm khảo sát số 2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố vừa khảo sát tại Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Mặt ...
  Thời gian: 31/07/2019 - 16:07
  (haiphong.gov.vn) - Chiều 31/7, Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại thuộc Tiểu ban văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tổ chức họp, triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số ...
  Thời gian: 29/07/2019 - 22:15
  (Haiphong.gov.vn) - Chiều 29/7, Nhóm khảo sát số 1 của Tổ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân - Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố do đồng chí Nguyễn Thị ...
  Thời gian: 01/07/2019 - 15:20
  (Haiphong.gov.vn) - Sáng 1/7, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố ...
  Thời gian: 03/06/2019 - 14:55
  (Haiphong.gov.vn) - Sáng 3/6, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 19 cho ý ...
  Thời gian: 09/05/2019 - 20:07
  (Haiphong.gov.vn) - Chiều 9/5, Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ ...
  Thời gian: 09/05/2019 - 12:33
  (Haiphong.gov.vn) - Sáng 9/5, Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ ...
  Thời gian: 08/05/2019 - 21:15
  (Haiphong.gov.vn) - Chiều 8/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/10
  Số bản ghi trên trang:
  • Thông tin chung
  • Thời gian: 25/05/2018 - 08:56
   Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 23/5/2018.
  • Thời gian: 23/05/2018 - 07:15
   Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 21/5/2018.
  • Thời gian: 20/05/2018 - 16:07
   Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
  • Thời gian: 19/05/2018 - 16:15
   Sáng 19/5, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với X15, Thư viện Công an nhân dân tổ chức triển lãm sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân” và giới thiệu thiệu cuốn sách: “Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người Công an nhân dân” của Thượng tá, Thạc sỹ Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng Phòng PA81 – Công an thành phố.
  • Thời gian: 21/08/2017 - 11:11
   de doan vien hieu duoc vai tro cua kinh te tu nhan
   Ngày 16/8, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến ký ban hành Kế hoạch số 47/KH-LĐLĐ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII trong các cấp công đoàn Thủ đô.
  • Tin Hải Phòng
  • Thời gian: 10/08/2019 - 07:07
   (Haiphong.gov.vn) - Nhóm khảo sát số 3 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố do đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ làm Trưởng nhóm vừa làm việc với Quận ủy Hải An về công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
  • Thời gian: 09/08/2019 - 10:55
   (Haiphong.gov.vn) - Nhóm khảo sát số 2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố vừa khảo sát tại Đảng bộ quận Kiến An về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân. Đồng chí Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng nhóm khảo sát số 2 chủ trì cuộc khảo sát.
  • Thời gian: 09/08/2019 - 07:26
   (Haiphong.gov.vn) - Nhóm khảo sát số 2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố vừa khảo sát tại Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, công tác vận động nhân dân, thực hiện đoàn kết toàn dân. Đồng chí Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng nhóm chủ trì cuộc khảo sát.
  • Thời gian: 31/07/2019 - 16:07
   (haiphong.gov.vn) - Chiều 31/7, Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại thuộc Tiểu ban văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tổ chức họp, triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1448-QĐ/TW ngày 03/6/2019 của Thành ủy. Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình – Tổ phó chủ trì buổi làm việc.
  • Thời gian: 29/07/2019 - 22:15
   (Haiphong.gov.vn) - Chiều 29/7, Nhóm khảo sát số 1 của Tổ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân - Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị làm Trưởng đoàn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị.
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter