Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 15/01/2020 - 08:55
  (Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ...
  Thời gian: 03/01/2020 - 16:26
  Chiều 3/1, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Lê Chân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025
  Thời gian: 30/12/2019 - 17:48
  (Haiphong.gov.vn) – Chiều 30/12, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy tổ chức Đại hội điểm Chi bộ Phòng Hành chính – Cơ yếu – Lưu trữ nhiệm kỳ 2020 – 2022 nhằm đánh ...
  Thời gian: 11/12/2019 - 20:09
  (Haiphong.gov.vn) - Sáng 11/12, Chi bộ Trường THCS Dư Hàng Kênh, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 báo cáo kết quả thực hiện ...
  Thời gian: 29/11/2019 - 14:45
  (Haiphong.gov.vn) - Sáng 29/11, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 23 thảo luận, ...
  Thời gian: 15/11/2019 - 14:12
  (Haiphong.gov.vn) - Sáng 15/11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Dương (khóa XVII) tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19 (mở rộng) thông qua dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) Đại hội Đảng bộ ...
  Thời gian: 14/11/2019 - 20:41
  (Haiphong.gov.vn) - Chiều 14/11, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; kế ...
  Thời gian: 13/11/2019 - 10:50
  (Haiphong.gov.vn) - Sáng 13/11, Tiểu ban nhân sự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố họp lần thứ nhất để triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư ...
  Thời gian: 07/11/2019 - 23:26
  (Haiphong.gov.vn) - Chiều 7/11, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe ...
  Thời gian: 04/11/2019 - 14:09
  (Haiphong.gov.vn) - Quận ủy Dương Kinh tổ chức vừa Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/13
  Số bản ghi trên trang:
  • Thông tin chung
  • Thời gian: 25/05/2018 - 08:56
   Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 23/5/2018.
  • Thời gian: 23/05/2018 - 07:15
   Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 21/5/2018.
  • Thời gian: 20/05/2018 - 16:07
   Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
  • Thời gian: 19/05/2018 - 16:15
   Sáng 19/5, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với X15, Thư viện Công an nhân dân tổ chức triển lãm sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân” và giới thiệu thiệu cuốn sách: “Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người Công an nhân dân” của Thượng tá, Thạc sỹ Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng Phòng PA81 – Công an thành phố.
  • Thời gian: 21/08/2017 - 11:11
   de doan vien hieu duoc vai tro cua kinh te tu nhan
   Ngày 16/8, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến ký ban hành Kế hoạch số 47/KH-LĐLĐ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII trong các cấp công đoàn Thủ đô.
  • Tin Hải Phòng
  • Thời gian: 15/01/2020 - 08:55
   (Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  • Thời gian: 03/01/2020 - 16:26
   Chiều 3/1, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Lê Chân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025
  • Thời gian: 30/12/2019 - 17:48
   (Haiphong.gov.vn) – Chiều 30/12, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy tổ chức Đại hội điểm Chi bộ Phòng Hành chính – Cơ yếu – Lưu trữ nhiệm kỳ 2020 – 2022 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chánh Văn phòng Thành ủy.
  • Thời gian: 11/12/2019 - 20:09
   (Haiphong.gov.vn) - Sáng 11/12, Chi bộ Trường THCS Dư Hàng Kênh, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là Đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở đầu tiên do Quận ủy Lê Chân chỉ đạo tổ chức.
  • Thời gian: 29/11/2019 - 14:45
   (Haiphong.gov.vn) - Sáng 29/11, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 23 thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược phát triển thành phố 5 năm 2021 - 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter