Danh mục
   
  Thời gian: 09/12/2016 - 07:34
  Sau 03 ngày làm việc, chiều 8/12, Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Khóa XV đã tiến hành phiên bế mạc; 100% số đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết ...
  Thời gian: 09/12/2016 - 07:15
  Nhìn lại kết quả công tác năm 2016, chúng ta tự hào về những thành tựu rất quan trọng đã đạt được, trên cơ sở đó chúng ta xác định các định hướng, nhiệm vụ ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter