Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
   
  Thời gian: 05/12/2019 - 20:15
  Phiên họp buổi chiều ngày 05/12/2019 (phiên bế mạc), kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV thực hiện các nội dung sau:
  Thời gian: 05/12/2019 - 14:20
  Phiên họp buổi sáng ngày 05/12/2019, các đại biểu HĐND thành phố làm việc tại Hội trường với những nội dung sau:
  Thời gian: 04/12/2019 - 19:25
  Tại phiên họp buổi chiều ngày 04/12/2019 thực hiện một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố:
  Thời gian: 04/12/2019 - 13:44
  Sáng ngày 04/12/2019, Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố.
  Thời gian: 18/07/2019 - 17:52
  Phiên họp buổi chiều 18/7/2019 (phiên bế mạc), kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV thực hiện các nội dung sau:
  Thời gian: 18/07/2019 - 15:47
  Phiên họp buổi sáng ngày 18/7/2019, các đại biểu HĐND thành phố làm việc tại Hội trường với những nội dung sau:
  Thời gian: 17/07/2019 - 20:29
  Phiên họp buổi chiều ngày 17/7/2019, các vị đại biểu HĐND thành phố và đại biểu khách mời dự thảo luận tại 5 Tổ về các nội dung Thường trực HĐND thành phố và UBND thành ...
  Thời gian: 17/07/2019 - 13:15
  Sáng 17/7/2019, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị thành phố.
  Thời gian: 26/03/2019 - 13:45
  Thường trực HĐND thành phố triệu tập kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) để xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/7
  Số bản ghi trên trang:
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter