Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ ba, ngày 27 tháng 06 năm 2017
 
Thời gian: 02/06/2017 - 23:31
Theo hiệp định ký kết với Cơ quan hợp tác quốc tế Jica, toàn bộ Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng hoàn thành vào tháng 7 ...
Thời gian: 13/04/2017 - 07:24
Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có biện pháp bù tiến độ để đảm bảo Dự án kết thúc theo đúng cam kết với thành phố và Nhà ...
Thời gian: 30/12/2016 - 15:29
Còn một năm nữa, Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn 1) hết thời hạn giải ngân theo cam kết với Chính phủ Nhật Bản, với sự quan tâm ...
Thời gian: 27/10/2016 - 01:06
Hải Phòng luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng số 1 trong quá trình hợp tác, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã khẳng định như vậy tại ...
Thời gian: 28/09/2016 - 15:01
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại buổi kiểm tra, giải quyết vướng mắc đẩy nhanh tiến độ Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I ngày 23/9/2016
Thời gian: 23/09/2016 - 15:07
Sáng 23/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Thoát nước mưa, nước thải ...
Thời gian: 08/08/2016 - 09:28
Ban Quản lý Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường đô thị Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND thành phố phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ ...
Thời gian: 07/07/2016 - 08:18
Sáng 6/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị và địa phương liên quan làm việc với đại diện Cơ quan hợp ...
Thời gian: 20/05/2016 - 10:01
Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng là dự án trọng điểm của thành phố sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản với tổng mức đầu tư 4.693 tỷ đồng, sau khi ...
Thời gian: 06/05/2016 - 10:26
Chiều 5/5, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) kiểm tra tiến độ Dự án thoát nước mưa, nước thải ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
LB.Counter