Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017

Khoán rừng tự nhiên, rừng trồng, đất rừng

Nghị định 168/2016/NĐ-CP, ngày 27-12-2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng tự nhiên, rừng trồng, đất rừng; vườn cây cao su, chè, cà phê, ca cao, quế và vườn cây lấy nhựa, tinh dầu, cây ăn quả lâu năm, diện tích mặt nước đối với các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Công ty TNHH MTV nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để giao khoán cho tổ chức, cá nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2017. 

Bên khoán phải bảo đảm đủ các tiêu chí: được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nông nghiệp và tài sản gắn liền trên đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Có kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch và dự án về bảo vệ và phát triển rừng hoặc đề án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Bên nhận khoán là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và trong độ tuổi lao động, bảo đảm thực hiện được hợp đồng khoán và không là thành viên trong hộ gia đình hoặc cộng đồng dân cư thôn đã nhận khoán. Hộ gia định nhận khoán có thành viên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và trong độ tuổi lao động, bảo đảm thực hiện hợp đồng khoán và không là thành viên của cộng đồng dân cư thôn đã nhận khoán. Cộng đồng dân cư thôn nhận khoán bảo đảm đủ điều kiện về tổ chức, nhân lực, vật lực để thực hiện hợp đồng khoán. Trường hợp số cá nhân, hộ gia đình đề nghị khoán lớn hơn, thì bên khoán ưu tiên khoán cho cá nhân, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; cá nhân, hộ gia đình người Kinh nghèo.

Tăng gấp 10 lần mức phạt vi phạm bảo vệ môi trường công cộng

Nghị định 155/2016/NĐ-CP, ngày 18-11-2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2017.

Theo đó, cá nhân vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng (đối với tổ chức vi phạm, mức phạt tăng gấp đôi). Vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị và hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị bị phạt từ 5 triệu đến 7 triệu đồng. Vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng cũng sẽ bị phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng (tăng gấp 10 lần mức phạt cũ).

Siết hoạt động kinh doanh casino

Nghị định 175/2016/NĐ-CP, ngày 30-12-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2017.

Theo đó, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiếu là 200 tỷ đồng mới được cấp giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Doanh nghiệp được tiếp tục kinh doanh nếu trước ngày 15-2-2017 đã được cấp GCN đăng ký đầu tư hoặc đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; hoặc có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh.

Nghị định quy định phạt tiền từ 90 triệu đến 100 triệu đồng với cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không có GCN đủ điều kiện kinh doanh. Phạt từ đến 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không đúng địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh…

3 trường hợp không phải nộp lệ phí cấp thẻ căn cước công dân

Thông tư 331/2016/TT-BTC, ngày 26-12-2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD), có hiệu lực từ ngày 10-2-2017 và được áp dụng đối với các hồ sơ đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền từ ngày 1-1-2017.

Theo đó, 3 trường hợp không phải nộp lệ phí bao gồm: cấp CCCD lần đầu đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; đổi CCCD khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; đổi CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Người nộp lệ phí là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ thay vì từ đủ 16 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ như trước đây.

Cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ ngày 1-2-2017

Nghị quyết 30-2016/QH14, ngày 22-11-2016 của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được cấp thị thực điện tử nếu: có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh và là công dân của nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Người đề nghị cấp thị thực điện tử phải nộp phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng và không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp.

Thị thực có giá trị nhập cảnh một lần và thời hạn không quá 30 ngày.

(Báo Hải Phòng)