Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Việc phát triển các dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra

Sáng 7/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Tham dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam; cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. 


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hải Phòng


Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nhu cầu có nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, là một trong những yếu tố góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước, do đó việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và xác định là một vấn đề xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng chính sách xã hội, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão, lũ.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, những năm qua việc phát triển nhà ở xã hội đã đạt được nhiều kết quả, đến nay đã đưa vào sử dụng 3,7 triệu m2 nhà ở xã hội tại các khu vực đô thị và khu công nghiệp, giải quyết chỗ ở cho 500 nghìn người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu đô thị và công nghiệp; hàng triệu gia đình người có công với nước, hộ nghèo ở nông thôn, khu vực thường xuyên thiên tai, bão, lũ có chỗ ở an toàn và ổn định....Việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đã góp phần quan trọng vào tái cấu trúc thị trường bất động sản, khắc phục sự chênh lệch giữa cung- cầu giúp thị trường phát triển ổn định và lành mạnh.

Tuy nhiên, thời gian qua việc phát triển nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân KCN chưa đáp ứng nhu cầu và chưa đạt chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia. Tính đến tháng 11/2016, cả nước mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng 179 dự án nhà ở xã hội tại các khu vực đô thị và KCN; so với chỉ tiêu, số lượng đã đề ra trong  Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia (khoảng 250 nghìn căn hộ) đến thời điểm này, mới giải quyết được khoảng 28%. Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành có lúc chưa chặt chẽ, nhiều chính sách chưa được hướng dẫn triển khai kịp thời; việc cân đối nguồn vốn ngân sách cho phát triển nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn, bố trí vốn không đủ theo tiến độ; nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở chưa đa dạng và còn hạn chế… 

Phát biểu kết  luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh một số doanh nghiệp vừa qua đã có chủ trương đầu tư, đưa ra những sản phẩm tốt, dù là làm thương mại, nhưng giá nhà chỉ vài trăm triệu đồng/căn hộ, để người nghèo có cơ hội chọn được nơi an cư. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, hiện nay nhiều địa phương chưa có chương trình triển khai công tác này, chưa dành đất, chưa chọn được doanh nghiệp để đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách phát triển cho nhà ở xã hội cho phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở xã hội, xây dựng một số thiết kế điển hình phù hợp với từng đối tượng và vùng miền, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và vật liệu mới để giảm giá thành xây dựng, nâng cao chất lượng nhà ở xã hội theo hướng đồng bộ.Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị cộng tác hỗ trợ, tuyên truyền vận động thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đặc biệt chú trọng vận động nguồn lực trợ giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đỗ Hoàn