Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2019

Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Thái Lan, Trung Quốc (Đài Loan)

Xem văn bản tại đây