Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố

Bấm vào đây để xem chi tiết.