Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Giải quyết ly hôn và quyền nuôi con dưới ba tuổi

Hỏi: Tôi muốn tư vấn về giải quyết ly hôn và quyền nuôi con dưới ba tuổi trong khi gia đình vợ tôi không có kinh tế hay thu nhập, còn tôi thì đáp ứng được đầy đủ cho con tôi. Vậy sau khi ly hôn tôi có quyền được nuôi con không?

Trả lời: Theo khoản 2 điều 92 Luật hôn nhân và gia đình quy định về việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn:

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Đối chiếu với quy định trên, nếu con bạn dưới ba tuổi thì quyền nuôi con được giao cho mẹ nuôi.

Tuy nhiên, trong trường hợp gia đình vợ không đủ điều kiện để nuôi con, thì tòa án có thể xem xét kết hợp với nhiều yếu tố khác để quyết định quyền nuôi con.

(ANHP)