Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất  tại tổ dân phố số 1, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh

Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng kết hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất quận Dương Kinh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất:

TT

Địa điểm có đất bán đấu giá

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2/lô)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

1

Tổ dân phố số 1, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh

A8

107,0

1.400.000

2

A9

106,0

1.400.000

3

A10

104,0

1.400.000

4

A11

99,0

1.400.000

5

A12

130,0

1.400.000

+ Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

+ Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, xem thực địa khu đất đấu giá: trong giờ, ngày làm việc hành chính từ ngày 29/8/2016 đến ngày 06/9/2016.

+Thời gian nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: trong giờ, ngày làm việc hành chính từ ngày 19/9/2016 đến ngày 27/9/2016.

+ Dự kiến tổ chức bán đấu giá từ 8h30’ngày 29/9/2016 tại UBND P. Hưng Đạo.

 Kính mời các khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tham khảo, mua, nộp hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Dương Kinh - Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh; Điện thoại: 031.3632712.