Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Đánh giá thực trạng nhận thức về sinh sản của lứa tuổi vị thành niên trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả thực trạng nhận thức, thái độ, thực hành của học sinh khối trường phổ thông về sức khoẻ sinh sản (SKSS) và các yếu tố liên quan;
- Đánh giá thực trạng công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ hỗ trợ về SKSS cho lứa tuổi vị thành niên (VTN) tại Hải Phòng;
- Hoàn thiện các giải pháp công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ hỗ trợ về SKSS cho lứa tuổi VTN tại Hải Phòng.
Nội dung nghiên cứu:

- Thực trạng nhận thức, thái độ, thực hành và nhu cầu thông tin về SKSS của lứa tuổi VTN trong các trường phổ thông tại Hải Phòng.
- Thực trạng công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ chăm sóc SKSS cho lứa tuổi VTN trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng
- Giải pháp công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho lứa tuổi VTN trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng.
Kết quả nghiên cứu:

1. Thực trạng nhận thức, thái độ, thực hành và nhu cầu thông tin về SKSS của lứa tuổi VTN trong các trường phổ thông tại Hải Phòng:

- Nhận thức về SKSS của lứa tuổi VTN trong các trường học phổ thông còn hạn chế: trên 14% học sinh không biết dấu hiệu nào của tuổi dậy thì; 55,04% VTN không biết về giai đoạn dễ có thai giữa hai chu kỳ kinh nguyệt; 19,1% đối tượng không biết về biện pháp tránh thai; 41,47% đối tượng không biết tai biến của nạo phá thai.
- Trên 50% VTN không thảo luận về tình dục và tránh thai.
- Tỷ lệ quan hệ tình dục ở học sinh tại các trường nghiên cứu là 6,21% (trong đó nhóm tuổi 10 - 14 là 0,62%, tuổi 15 -19 là 8,11%), tuổi quan hệ tình dục lần đầu nhỏ nhất là tuổi 9. Tại các phòng khám sản, tỷ lệ VTN đã quan hệ tình dục là 30,88% (trong đó nhóm tuổi 10-14 là 1,15%, tuổi 15-19 là 41,11%).
- Tỷ lệ VTN quan hệ tình dục nhưng không sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ tình dục đầu tiên là 33,33%, có 46,41% VTN tiếp tục có quan hệ tình dục và không sử dụng biện pháp tránh thai… Lý do các học sinh không sử dụng biện pháp tránh thai trong quan hệ tình dục hầu hết là không có dự định và không thích sử dụng.
- Thực hành tình dục an toàn cũng đã có sự tiến bộ với tỷ lệ dùng bao cao su ở nghiên cứu này là 48,48%, cao hơn đáng kể so với các nghiên cứu trước đây.
- Các yếu tố có liên quan và ảnh hưởng rõ rệt tới kiến thức, thái độ, thực hành về SKSS VTN được xác định trong nghiên cứu này là: độ tuổi, khu vực sống, nguồn cung cấp thông tin về SKSS.
- Nhu cầu được cung cấp thông tin về SKSS của VTN là rất lớn. Có 81,66% số đối tượng có nhu cầu muốn nhận thêm thông tin về SKSS. Đa số học sinh (78,06%) cho rằng cần phải biết các thông tin về SKSS VTN. Các em mong muốn được cung cấp thông tin qua trung tâm tư vấn và qua câu lạc bộ SKSS (57,4% và 46,64%), dạy cụ thể trong chương trình chính khoá (43,85%), chỉ có 32,6% số học sinh muốn được trao đổi riêng.
2. Thực trạng công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ chăm sóc SKSS cho lứa tuổi vị thành niên trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng:

- Các trường phổ thông tại Hải Phòng đã và đang thực hiện chương trình giáo dục SKSS cho học sinh thông qua lồng ghép, tích hợp vào các môn học để cung cấp kiến thức cơ bản về SKSS trong chương trình giảng dạy.
- 85,39% số học sinh được tiếp nhận các thông tin về SKSS từ trường học. Hầu hết VTN tiếp nhận thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó: sách báo, tivi, đài (59,83%) và internet (41,91%).
- Công tác truyền thông tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS cho lứa tuổi VTN tại các trường phổ thông còn nhiều bất cập:
+ Thiếu giáo viên giảng dạy nội dung này, hoặc giáo viên chưa được đào tạo,
+ Phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa phù hợp.
+ Cơ sở vật chất và tài liệu còn thiếu....
+ Các bậc cha mẹ, cán bộ y tế chưa có vai trò tích cực trong việc nâng cao kiến thức SKSS cho VTN.
3. Giải pháp công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ chăm sóc SKSS cho lứa tuổi vị thành niên trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng:

- Thành lập các trung tâm tư vấn học đường tại các trường phổ thông. Các trung tâm này giúp các em giải quyết những vấn đề vướng mắc có liên quan đến SKSS mà các em quan tâm, thắc mắc chưa hiểu biết hoặc hiểu biết không chắc chắn như sự biến đổi trong cơ thể, sự thay đổi về tâm sinh lý, những vướng mắc về các quan hệ tình cảm bạn bè, gia đình…
- Đào tạo và đào tạo lại chuyên đề về SKSS VTN cho cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường phổ thông. Trong tương lai cần có bộ môn giáo dục SKSS và kỹ năng sống trong các trường sư phạm dành cho các sinh viên sư phạm để khi trở thành giáo viên họ có đủ kiến thức, kỹ năng tư vấn cho học sinh.
- Xã hội hoá công tác cung cấp thông tin dịch vụ SKSS cho VTN. Chương trình giáo dục SKSS cần sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
- Thông tin, tư vấn chăm sóc sức khoẻ VTN trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng đa dạng cụ thể và rõ ràng. Ngoài việc tuyên truyền giáo dục nói chung như tin bài, phóng sự… trên đài phát thanh, truyền hình, báo chí, cũng rất cần biên soạn những cuốn sách hướng dẫn chăm sóc SKSS cho lứa tuổi VTN, sách tư vấn tâm lý, SKSS tuổi học trò dành cho phụ huynh và giáo viên…
- Đưa giáo dục SKSS, kĩ năng sống là môn học chính khoá có nội dung phù hợp với lứa tuổi với phương pháp giáo dục chủ động. Cần có môn học chính khoá trong chương trình học về SKSS và kỹ năng sống cho học sinh ngay từ cuối bậc tiểu học và đầu THCS từ lứa tuổi 10-14. Xây dựng các bộ tài liệu chuẩn hướng dẫn giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục sức khoẻ và kỹ năng sống tại trường phổ thông theo phương pháp giảng dạy tích cực, học sinh sẽ chủ động trong học tập.
- Triển khai mô hình cung cấp thông tin dịch vụ chăm sóc SKSS thân thiện cho vị thành niên. Mô hình trung tâm tư vấn bạn trẻ, câu lạc bộ bạn gái, câu lạc bộ tiền hôn nhân, góc cung cấp thông tin dịch vụ thân thiện với VTN tại y tế cơ sở đáp ứng phù hợp với nhu cầu của tuổi trẻ.
- Nâng cao nhận thức của gia đình, về chăm sóc SKSS VTN.
- Tổ chức các chương trình cung cấp thông tin dịch vụ về SKSS cho VTN vùng sâu, miền núi, hải đảo.