Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng công bố thông tin

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạchsản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất;

2. Báo cáo chế độ tiền lương và tiền thưởng củadoanh nghiệp năm 2018;

3. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2018(đã được kiểm toán).