Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền thông báo tìm kiếm: chị Triệu Thị Bình

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm: chị Triệu Thị Bình, sinh năm 1973; nơi cư trú cuối cùng: Số 10 CT2, tầng 4 Đ4 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Chị Triệu Thị Bình vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2009. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Triệu Thị Bình liên hệ với Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ: Số 84 đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Triệu Thị Bình thì thông báo cho Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ như trên, UBND phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, người yêu cầu - anh Lê Văn Tuấn, sinh năm 1971; nơi cư trú: Số 10 CT2, tầng 4 Đ4 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Triệu Thị Bình thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.