Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền thông báo tìm kiếm: bà Nguyễn Thị Phòng

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm: bà Nguyễn Thị Phòng, sinh năm 1958; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 12/136 đường Ngô Quyền (cũ: số 12/136 Bình Hải), phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Phòng vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 12 năm 1988. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Phòng liên hệ với Tòa án nhân dân quận Ngô quyền, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ: Số 31 đường Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Phòng thì thông báo cho Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ như trên, UBND phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, người yêu cầu - ông Bùi Ngọc Hoàn, địa chỉ: Số 3/29/187 đường Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn yêu cầu nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Phòng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.