Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 - 2021

Bấm vào đây để xem chi tiết.