Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Đề án tổng thể, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2019 đến năm 2030

Bấm vào đây để xem chi tiết.