Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Đề án tổng thể, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2019 đến năm 2030

Bấm vào đây để xem chi tiết.