Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Đề án Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bấm vào đây để xem chi tiết.