Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020
Đề án Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bấm vào đây để xem chi tiết.