Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền thông báo tìm kiếm: ông Nguyễn Quang Huy

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm: ông Nguyễn Quang Huy (tức Nguyễn Thanh Hà), sinh năm 1966; nơi cư trú cuối cùng: Số 8 A11 khu tập thể An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ông Nguyễn Quang Huy (tức Nguyễn Thanh Hà) vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2002. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Quang Huy (tức Nguyễn Thanh Hà) liên hệ với Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Quang Huy (tức Nguyễn Thanh Hà) thì thông báo cho Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ như trên, UBND phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, người yêu cầu - bà Hà Thị Tố Quyên, nơi cư trú: Số 8 A11 khu tập thể An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Quang Huy (tức Nguyễn Thanh Hà) thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.