Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 15/7/2019)

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

Cử tri Hải Phòng ủng hộ phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường

Phương án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 – 2021 đã được đại đa số cử tri ủng hộ.

Cụ thể, phương án nhập phường Quang Trung và Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng được 98,81% cử tri phường Quang Trung và 98% cử tri phường Hoàng Văn Thụ ủng hộ.

Phương án nhập phường Phạm Hồng Thái và phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng được 99,01% cử tri phường Phạm Hồng Thái và 99,61% cử tri phường Phan Bội Châu ủng hộ.

Phương án nhập phường Lương Khánh Thiện và phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền được 96,17% cử tri phường Lương Khánh Thiện và 97,88% cử tri phường Cầu Đất ủng hộ.

Phương án nhập phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn được 95,76% cử tri phường Vạn Sơn và 99,71% cử tri phường Ngọc Hải ủng hộ.

Phương án nhập xã Tiên Tiến và xã Quyết Tiến, huyện Yên Lãng được 86,09% cử tri xã Tiên Tiến và 93,64% cử tri xã Quyết Tiến ủng hộ.

Phương án nhập xã Tiên Hưng và xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng được 99,13% cử tri xã Tiên Hưng và 97% cử tri xã Vinh Quang ủng hộ. (Báo Chính Phủ Điện Tử 12/7; Thanh Niên 15/7, trA)

VKSND TP. Hải Phòng: Tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ vụ án

Vừa qua, VKSND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động,… nhằm triển khai các nội dung số hóa hồ sơ vụ án đảm bảo việc số hóa hồ sơ vụ án trong toàn ngành được thực hiện thống nhất, đúng trình tự quy định.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ vụ án; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên các Phòng nghiệp vụ 1, 2, 3, 7, 9, 10, Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND thành phố; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND quận, huyện; thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ. Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Số hóa hồ sơ vụ án hình sự là một nhiệm vụ mới trong các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, quá trình thực hiện cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nên các đơn vị VKSND hai cấp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do vậy, Hội nghị đã thu hút 14 ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu trong toàn ngành cũng như 20 ý kiến đề nghị giải đáp đã được gửi trước tới Ban tổ chức.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND thành phố đã nhấn mạnh: Ban chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ vụ án ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong toàn ngành cũng như sự tích cực tham mưu của Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND thành phố trong việc triển khai số hóa hồ sơ vụ án. Đây là nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của VKSND tối cao cũng như toàn ngành Kiểm sát Hải Phòng, đã được Viện trưởng VKSND tối cao quan tâm chỉ đạo sâu sắc, bởi vậy các đơn vị VKSND hai cấp ngành Kiểm sát tỉnh Hải Phòng phải nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả công tác này. Các đơn vị đề ra kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2019, mỗi đơn vị trong ngành tổ chức được 01 phiên tòa có sử dụng hồ sơ vụ án số hóa. Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và phối hợp hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn trực tiếp cho các đơn vị trong quá trình thực hiện số hóa hồ sơ. (Kiemsat.vn 13/7)

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành vừa chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 20 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT - XH) nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao 6 tháng đầu năm 2019 KT - XH thành phố tiếp tục có sự chuyển biến đột phá, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp thành phố, cùng sự tích cực tham gia của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Hải Phòng tiếp tục khẳng định là điểm sáng của cả nước với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực cả về kinh KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo thêm nhiều điểm nhấn, góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền thành phố hoàn thành Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” được thực hiện có hiệu quả; các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề thực hiện tốt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, làm rõ nguyên nhân của những thành công vượt trội 6 tháng qua. Đồng thời cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng...; đề nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục phê duyệt giá đất; bố trí kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm của thành phố; có chế tài mạnh đối với các trường hợp chây ỳ tiền thuế, tiền thuê đất; đề xuất xây dựng khu tái định cư đi trước một bước để tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, thành phố làm được nhiều việc lớn, có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới. Nổi bật là xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, rất công phu, chi tiết, rõ định hướng, rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp tới đội ngũ cán bộ chủ chốt; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới... Đáng chú ý, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng làm chuyển biến tình hình, được nhân dân đánh giá cao…

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tựu KT - XH đã đạt được trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy yêu cầu thành phố cũng như các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị cần trong 6 tháng cuối năm cần nỗ lực phấn đấu liên tục, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn để mang lại kết quả phát triển KT - XH cao hơn. Trước hết, cần tổ chức triển khai, quán triệt rộng rãi, tới từng chi bộ Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Thành ủy và của các ngành, các địa phương; tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra của Nghị quyết ngay trong năm đầu thực hiện. Bí thư Thành ủy lưu ý, đây là công việc rất hệ trọng, cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng triển khai nhanh các công việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, quán triệt tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy; bảo đảm các mục tiêu yêu cầu đề ra; rà soát đội ngũ cán bộ và có phương án bố trí sắp xếp phù hợp, sẵn sàng nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, trong chuẩn bị đại hội Đảng, cần tập trung cao hơn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, duy trì tốc độ tăng trưởng cao; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu KT - XH năm 2019 và phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa đối với hệ thống chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố đề ra… (Đại Biểu Nhân Dân Online 14/7; Đại Biểu Nhân Dân 15/7, tr2)

QUẢN LÝ

Dẹp "nạn" hàng quán bủa vây dải trung tâm sông Tam Bạc

Ngay sau khi báo báo Dân Việt có bài phản ánh “dải trung tâm sông Tam Bạc nghìn tỷ bị hàng quán bủa vây”. Ngay tối ngày 12/7 các lực lượng chức năng của quận Hồng Bàng đã ra quân dẹp tình trạng bán hàng quán tại nơi đây.

 Tối ngày 12/7, phóng Viên báo Dân Việt có mặt tại khu vực dải trung tâm sông Tam Bạc, nơi mà Dân Việt có bài phản ánh tình trạng bán hàng lộn xộn tại khu vực này. Tại đây chúng tôi chứng kiến lực các lượng chức năng của UBND quận Hồng Bàng đã ra quân dẹp tình trạng bán hàng quán bủa vây hè phố.

Theo ghi nhận của chúng tôi, xe của Ban quản lý dải trung tâm đã có mặt phát loa yêu cầu các hộ dân tuyệt đối không bán hàng quán trên khu vực dải trung tâm sông Tam Bạc, một số hộ dân chưa chấp hành đã bị các lực lượng chức năng thu bàn, ghế .

Đến khoảng 20 giờ ngày 12/7 đã không còn tình trạng bán hàng tại khu vực dải trung tâm sông Tam Bạc, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

Cũng theo quan sát của phóng viên các hộ dân đều nghiêm chỉnh chấp hành, đến khoảng 20 giờ ngày 12/7 đã không còn tình trạng bán hàng tại khu vực dải trung tâm sông Tam Bạc trả lại vỉa hè thông thoáng cho người dân.

Tối ngày 12/7, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt về sự việc trên, ông Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết: “Ngay sau khi có thông tin từ báo Dân Việt, tôi đã chỉ đạo Ban quản lý dải trung tâm phải ra quân dẹp tình trạng bán hàng lấn chiếm vỉa hè tại dải trung tâm sông Tam Bạc và yêu cầu giám đốc Ban quản lý dải trung tâm báo cáo tường trình, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hồng Bàng”

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Dương Đình Ổn cũng cảm ơn báo Dân Việt đã đưa tin kịp thời để UBND quận Hồng Bàng chấn chỉnh tình trạng bán hàng tại dải trung tâm sông Tam Bạc.

Trước đó như báo Dân Việt đưa tin mặc dù mới được khánh thành nhưng dải trung tâm sông Tam Bạc đã bị hàng quán bủa vây chiếm hết vỉa hè của người dân, tạo ra một cảnh tượng bát nháo trên vỉa hè nơi được cho là đẹp nhất Hải Phòng. (Danviet.vn 13/7, Nguyễn Đại)

Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng: Quy hoạch để phù hợp với chỉnh trang đô thị

UBND TP. Hải Phòng dự kiến tiến hành khởi công dự án cải tạo chỉnh trang Cung văn hóa thiếu nhi TP. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ góp phần phục vụ tốt các hoạt động vui chơi giải trí của trẻ em Hải Phòng.

Cung văn hóa thiếu nhi TP. Hải Phòng có diện tích rộng gần 5ha, đứng sau tỉnh Quảng Ninh và rộng thứ 2 trên cả nước nhưng ngược lại công năng sử dụng vẫn còn quá ít, nhiều khu đất trống cỏ mọc bỏ hoang từ nhiều năm qua. Điều này là vô cùng lãng phí trong khi mỗi năm Cung văn hóa tiếp nhận tới vài nghìn thiếu nhi đến tham gia các chương trình hoạt động vui chơi tại Cung.

Hiện tại toàn bộ Cung văn hóa chưa được đầu tư xứng tầm, gây lãng phí tài sản đất công. Vì vậy việc chỉnh trang lại Cung văn hóa trong thời gian tới là vô cùng quan trọng và cần thiết với một TP phát triển năng động như Hải Phòng hiện nay.

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương cho biết: Thành đoàn Hải Phòng được UBND TP giao cho làm chủ đầu tư cải tạo, chỉnh trang Cung văn hóa với mục đích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vui chơi trên diện tích 4,92ha, xây dựng đường ven hồ dài 185m… cùng nhiều hạng mục công trình khác như trồng cây xanh, bó vỉa hè nhằm chỉnh trang bộ mặt đô thị. Điều này đồng nghĩa với việc những nơi bỏ hoang, phần diện tích chưa sử dụng sẽ được quy hoạch lại và xây dựng trong thời gian tới.

Giám đốc Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng Lê Như Hải thông tin: UBND TP. Hải Phòng có chủ trương quy hoạch lại Cung văn hóa thiếu nhi là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển hiện tại. Về cơ bản không có gì thay đổi so với quy hoạch cũ. Không gian quy hoạch vẫn được giữ nguyên như giữ lại khu nhà 2 tầng, khối trung tâm và nhà hát hiện có, đồng thời bổ sung thêm hạng mục như bể bơi, nhà thi đấu đa năng, Quảng trường nghi thức đội.

Đối với khu vui chơi giải trí, 21 hộ kinh doanh từ vườn hoa Kim Đồng ở dải trung tâm về cũng được bố trí hoạt động tại chính phần đất đã được quy hoạch từ những năm 2010. Hơn nữa 21 hộ kinh doanh ở dải trung tâm TP đều là diện rất khó khăn, nên việc TP có cơ chế hỗ trợ cho họ cũng là nhằm đảm bảo an sinh xã hội là vô cùng tốt cho họ. Phía Cung rất mong muốn được giữ lại bể bơi, nhà thi đấu đa năng để cho các cháu có cơ hội được hoạt động vui chơi giải trí tại Cung.

Như vậy, dự án quy hoạch, chỉnh trang lại Cung văn hóa thiếu nhi TP. Hải Phòng là nhằm mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho các cháu nhỏ của Hải Phòng. Điều này đồng nghĩa với việc quy định lại việc sử dụng đất, xây dựng công trình, kiến trúc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường, khai thác và sử dụng các công trình trong phạm vi đã quy hoạch.

Từ nhiều năm trước Cung văn hóa đã là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi thông qua các tổ chức nhằm giáo dục tinh thần và thể chất cho thiếu nhi; phát hiện năng khiếu, tài năng và khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn… khi hoàn thành xong việc xây dựng dự án vào thời gian tới chắc chắn Cung văn hóa thiếu nhi là một điểm hấp dẫn hơn nữa cho thiếu nhi TP với các công năng sử dụng được phát huy một cách hiệu quả. (Kinh Tế & Đô Thị Online 12/7, Vĩnh Quân)

PHÁP LUẬT – AN NINH QUỐC PHÒNG

Giả dạng nhân viên VNPT trộm cắp cáp viễn thông

Ngày 13/7, thông tin từ Công an quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Vũ Hữu Liên (SN 1981, trú tại tổ 15 Lãm Hà, quận Kiến An) để điều tra về hành vi trộm cắp cáp viễn thông.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua, hệ thống cáp viễn thông thuộc quản lý của Viễn thông Hải Phòng (VNPT) thường xuyên bị một số đối tượng trộm cắp, gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn.

Cụ thể, vào hồi 17h45’ ngày 4/7, hệ thống cáp viễn thông của Viễn thông Hải Phòng lắp đặt tại khu vực ngõ 72 Lạch Tray (quận Ngô Quyền) bị một đối tượng mặc trang phục giả dạng nhân viên VNPT trộm cắp nhiều đoạn cáp viễn thông.

Sau khi bị quần chúng nhân dân phát hiện, đối tượng đã lợi dụng sơ hở bỏ chạy. Vụ việc sau đó được người dân trình báo lên cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) đã tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định Vũ Hữu Liên là đối tượng gây ra vụ cắt trộm cáp viễn thông nói trên nên đã triệu tập đối tượng lên để điều tra, làm rõ. Tại trụ sở cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đã mặc trang phục giả dạng nhân viên VNPT để trộm cắp cáp viễn thông. Hiện đối tượng và tang vật đã chuyển Công an quận Ngô Quyền xử lý theo quy định pháp luật. (Doisongvietnam.vn 13/7)

Mang ma túy đá, 5 khẩu súng ra bến xe thì bị công an bắt

Khi Tỉnh mang hơn 19 kg ma tuý theo xe khách từ Điện Biên về Hải Phòng giao cho Nguyện, công an đã bắt quả tang, thu giữ ma tuý cùng năm khẩu súng.

Ngày 12/7, Công an TP. Hải Phòng cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an huyện An Dương và lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an đã bắt giữ hai nghi can để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. (Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh Online 12/7)

Quan tâm tới chất lượng và thời hạn các hồ sơ trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Đây là một trong những yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra chiều ngày 12/7. Các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh cùng tham dự.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, 6 tháng đầu năm, Bộ, ngành Tư pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 và xây dựng, ban hành kịp thời Chương trình hành động, kế hoạch của Bộ, Ngành thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được thực hiện quyết liệt, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Toàn Ngành thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh thêm. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành được đẩy mạnh, chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được cải thiện.

Chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL được cải thiện tốt hơn, nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm so với cùng kỳ; xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả trong công tác PBGDPL; giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là trong cấp phiếu LLTP, chứng thực, công chứng, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, gắn với việc hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Trao đổi tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng Lã Thanh Tân cho biết số lượng luật sư so với số dân trên địa bàn TP Hải Phòng hiện nay còn thấp, trong đó số lượng luật sư trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, luật sư thông thạo ngoại ngữ, am hiểu pháp luật quốc tế còn thấp. Vì vậy, đề xuất xây dựng ban hành Thông tư mới về quản lý luật sư, thay thế Thông tư 17/2011/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư. (Pháp Luật Việt Nam Online 12/7)

Gây tai nạn liên hoàn, ô tô ủi bay cả xe máy bỏ chạy

Clip ghi lại hậu quả pha va chạm của một ô tô với nhiều phương tiện tại ngã tư Tô Hiệu - Chùa Hàng, Hải Phòng. Sau tai nạn một nhóm 4 người vây quanh ô tô đòi bắt tài xê phải xuống nói chuyện phải trái nhưng người này quyết cố thủ trong xe.

Sau một hồi tài xế quyết định lùi xe và đâm vào một ô tô đỗ ngay phía sau. Chưa dừng lại ở đó người này tiếp tục cho xe tiến lên, đâm tiếp vào một xe máy chắn trước mũi.

Hành động bất chấp này càng khiến nhóm người bên ngoài thêm bức xúc. Khi tất cả bất lực đập vào kính xe thì tài xế ô tô bất ngờ nhấn ga phóng vụt đi. Nhóm người ngay sau đó cũng lấy xe máy quyết đuổi theo ô tô.

Dù không biết nguyên nhân sâu xa của vụ việc tuy nhiên clip trên hiện vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội. (Doisongvietnam.vn 12/7; Vietnamnet.vn 12/7)

Thiếu niên đi xe máy hất văng CSGT: Hai tình huống

Liên quan tới vụ việc thiếu niên đi xe máy hất văng CSGT, chiều 11/6, trao đổi với PV, ông T. - một người thân của thượng úy Nguyễn Trọng Quý (cán bộ thuộc Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết, hiện tại sức khỏe của thượng tá Quý đang hồi phục và tiến triển tốt.

Khi được hỏi về chi tiết gây tranh cãi của độc giả những ngày qua về việc thượng úy Quý có bất ngờ lao ra đường yêu cầu Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão) dừng xe hay do cậu thiếu niên phát hiện CSGT nhưng không tránh, ông T. cho rằng tình tiết trên đang được cơ quan điều tra.

Do sức khỏe nạn nhân còn yếu nên người nhà thượng úy Quý vẫn chưa trao đổi nhiều với nạn nhân về sự việc.

"Nhưng sự việc này đã được camera ghi lại. Có thể nhìn thấy, CSGT đã đứng ra đường từ trước đó, rồi ra hiệu lệnh cho xe máy dừng lại", ông T. nhìn nhận.

Ông T. cũng cho hay, người nhà Thắng cũng đã liên hệ, hỏi thăm sức khỏe của thượng úy Quý.

Về phần mình, chia sẻ với báo chí, ông Đỗ Văn Vinh (SN 1977, bố Đỗ Văn Thắng) cho hay, vào sáng 9/7 được nghỉ làm phụ sơn nên mượn chiếc xe máy của người anh họ đi chơi từ sáng.

Theo lời thuật lại của ông Vinh, Thắng không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT thổi còi nhưng bỏ chạy. Một CSGT đuổi theo Thắng, đến vị trí xảy ra tai nạn thì có 3 CSGT chạy ra giữa đường thổi còi.

Ông Vinh cho rằng, Thắng đang chạy với tốc độ cao nên không dừng lại được, nếu đánh lái sang trái thì vướng xe tải. Thắng bẻ lái sang phải để tránh CSGT nhưng do vị CSGT cũng tránh chiếc xe máy do Thắng điều khiển nên xảy ra tai nạn.

Trước các tường thuật khác nhau về vụ việc, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Vũ – Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng đã có những phân tích.

Luật sư Anh Vũ khẳng định rằng, vấn đề này trước hết phải có được kết quả của cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám xét phương tiện gây tai nạn, xác định tốc độ của phương tiện tại thời điểm đó của cơ quan chức năng vì trong những vụ án tai nạn giao thông phần lớn là do khách quan và thuộc lỗi hỗn hợp.

"Về lỗi thì chắc chắn phía người điều khiển phương tiện giao thông đã vi phạm: Không có bằng lái xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông. Còn việc có cố ý đâm vào lực lượng CSGT hay không thì chưa thể kết luận được", luật sư Anh Vũ nói.

Theo vị luật sư, về phía CSGT cũng cần nhìn nhận ở 2 góc độ. Thứ nhất, vị trí, khoảng cách đứng để ra hiệu dừng phương tiện giao thông. Thứ hai đó là có hay không việc CSGT ra chặn phương tiện giao thông và đó có thuộc tình huống khẩn cấp phải ngăn chặn ngay khi phát hiện sự việc hay không?

Vị luật sư nhấn mạnh: "Cần xem xét thêm tình tiết từ lúc CSGT xuất hiện, đứng để ra tín hiệu dừng phương tiện giao thông, đến lúc người điều khiển phương tiện kịp nhận ra và xử lý giảm tốc độ bị đâm thì thời gian là bao nhiêu? Với tốc độ xe máy đang đi nhanh vậy có kịp tránh hoặc dừng lại không? Đây có được coi là tình huống bất ngờ không?”.

"Vi phạm rõ nhất của cậu thiếu niên chính là vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều Điều 260 bộ Luật Hình sự 2017.

Mức độ nghiêm trọng và khung hình phạt còn tùy thuộc vào hậu quả, chính là sức khỏe của vị CSGT kia, tổn hại bao nhiêu %" - ông Vũ nói. (Đất Việt Online 12/7, Hoàng Trang)

'Siêu cảnh sát nhí' cắn tay, lên gối, tìm cách thoát khỏi kẻ bắt

Chương trình "Trại hè Công an" dành cho thiếu nhi, do Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức, kéo dài từ ngày 7/7 đến 13/7, tại Trung tâm Trải nghiệm Sáng tạo Hai Bà Trưng, Hải Phòng.

Trại hè được gọi với tên “Super Police Kids”, là nơi các “Siêu cảnh sát nhí” sinh hoạt trong môi trường có tính kỷ luật cao, rèn luyện bản thân để phát triển sự tự tin, sức khỏe, tư duy, lối sống tự lập, nề nếp tác phong và hiểu biết xã hội.

Thượng úy Trần Trung Hiếu, giảng viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, cung cấp cho các bạn nhỏ kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy và các loại chất kích thích bị cấm ở nước ta và nhiều quốc gia trên thế giới. Theo đó, ma túy phổ biến nhất ở dạng bột trắng, ngoài ra còn có các loại khác như ma túy đá, thuốc lắc...

Theo thượng úy Trần Trung Hiếu, việc cung cấp kiến thức về ma túy giúp các em có cái nhìn thực tế, dễ dàng nhận biết và tránh xa. Khi biết ma túy có tác hại thế nào, các em sẽ tuyên truyền cho bạn bè cùng trang lứa.

Ngoài những chuyến tham quan, chương trình còn lồng ghép nội dung quan trọng như cảnh báo ma túy học đường, cách thoát thân khi gặp tình huống nguy hiểm.

Phần thứ 2 của chương trình trải nghiệm, các bạn nhỏ học cách tự vệ khi bị bắt cóc. "Chiêu" cắn vào tay kẻ xấu rồi nhanh chóng bỏ chạy được nhiều bạn thực hiện khá thuần thục. Học viên nhí được cán bộ công an hướng dẫn thực hành chi tiết với những tình huống giả định cụ thể. Các em rất hào hứng tham gia "game show", qua đó rèn kỹ năng cần thiết.

Bé Phạm Huy Dũng (9 tuổi) chia sẻ: "Em rất vui khi được tham gia trại hè. Các thầy hay gọi em là Vũ Văn Thanh, vì có nét giống anh học trò của thầy Park Hang-seo. Năm sau có trại hè, em lại đi tiếp”.

Bé Nguyễn Trần Mai Chi (10 tuổi) kể lần đầu đi trại hè rất vui. Em học được các kỹ năng xã hội như phòng chống bắt cóc, tránh xa ma túy và còn được sinh hoạt chung với các bạn. (News.zing.vn 12/7, Hoàng Việt)

KINH TẾ

Chi cục Thuế Cát Hải về đích thu ngân sách năm 2019

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Vũ Văn Thăng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, tính đến 12/7/2019, chi cục đã thu đạt hơn 278 tỷ đồng, hoàn thành vượt 9% dự toán thu ngân sách năm 2019.

chi cục thuế huyện cát hải

Giải thích về số thu tăng đột biến, ông Thăng cho biết, do 6 tháng đầu năm 2019 có một số khoản thu từ đất của Công ty CP Đầu tư và Phát triển VINACONEX nộp nợ tiền sử dụng đất 133 tỷ đồng của dự án Cát Bà AMATINA.

“Nếu loại trừ khoản thu này, thì tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 do đơn vị phụ trách vẫn đạt 144,96 tỷ đồng, bằng 57% dự toán pháp lệnh, bằng 56% dự toán huyện giao” - ông Thăng cho biết.

Bên cạnh khoản thu tăng đột biến trên đây, đại diện Chi cục Thuế Cát Hải cho biết, ngay từ đầu năm, chi cục đã tiến hành rà soát lại toàn bộ các nguồn thu, giao dự toán thu phấn đấu năm 2019 cho các đội thuế, cán bộ thuế. Đồng thời, chi cục cũng phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Trách nhiệm, chuyên nghiệp, kỷ cương, đổi mới”.

“Trên cơ sở dự toán được giao, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thu ngân sách theo từng tháng, từng quý, lộ trình thu với các nội dung công việc cụ thể cho từng lĩnh vực, sắc thuế. Động viên cán bộ, công chức đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019” - ông Thăng nói.

Chi cục cũng giao cho các đội thuế thường xuyên liên hệ, phối hợp với Công ty TNHH Vinfats, Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà, Flamingo, Ban Quản lý dự án… để nắm bắt danh sách và địa chỉ các nhà thầu vãng lai đang thực hiện dự án trên địa bàn, qua đó đôn đốc nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai.

Thực hiện khoán lại thuế đối với 646 cá nhân kinh doanh sát với thực tế và theo yêu cầu của cục thuế với tổng số thuế khoán cả năm tăng 20%. Đưa thêm vào bộ thuế quản lý 51 hộ kinh doanh với số thuế 276 triệu đồng/năm. Tăng cường kiểm tra cá nhân kinh doanh khoán thuế xin nghỉ kinh doanh, nhưng thực tế vẫn kinh doanh nhằm chống thất thu thuế.

“Chúng tôi cũng đã phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, các ngành và đơn vị có liên quan điều tra, rà soát, xây dựng phương án, lập bộ, thông báo khoán thuế mùa vụ 2019 đối với các khách sạn, nhà nghỉ, hàng nước, ăn đêm, lưu niệm, vận tải sát với thực tế kinh doanh. Tranh thủ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách của huyện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để tổ chức thu nộp đạt kết quả tốt” - ông Thăng chia sẻ. (Thời Báo Tài Chính Việt Nam Online 13/7, Nhật Minh)

6 tháng thu ngân sách đạt 44.568 tỷ đồng

Ngày 13/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị lần thứ 20, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; rà soát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đều thống nhất nhận định, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có sự chuyển biến đột phá.

Hải Phòng tiếp tục khẳng định là điểm sáng của cả nước với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực về kinh tế; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,3%, vượt mức kế hoạch năm (15,5%), cao nhất từ trước tới nay.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 44.568 tỷ đồng, tăng 43,44% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thu nội địa đạt 12.593,8 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 47,77% dự toán phấn đấu HĐND thành phố giao.

An ninh được đảm bảo đã tạo điều kiện tốt cho các nhà đầu tư đến với Hải Phòng, góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền thành phố hoàn thành Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động quần chúng nhân dân có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực còn tồn tại một số hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố theo Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã đề ra 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu trong 5 năm.

Trên cơ sở kết quả thực hiện 3 năm qua và dự báo kết quả 2 năm cuối nhiệm kỳ, trong số 20 chỉ tiêu Đại hội đã đề ra có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 8 chỉ tiêu hoàn thành và 1 chỉ tiêu không hoàn thành là tuổi thọ trung bình năm 2020 dự kiến đạt 75 tuổi so với mục tiêu là 77 tuổi.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu: 6 tháng đầu năm 2019, thành phố làm được nhiều việc lớn, có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Nổi bật là xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, rất công phu, chi tiết, rõ định hướng, rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

Qua sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, thành phố đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Thông tư 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp tới đội ngũ cán bộ chủ chốt; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Trong 3 năm qua, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách thiết thực, hiệu quả, đã góp phần quan trọng vào chuyển biến tình hình, được nhân dân hồ hởi đón nhận.

Nhờ vậy, kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng qua đã đạt kết quả rất rõ nét, ấn tượng, nổi bật; tiếp tục khẳng định sự bứt phá mạnh mẽ của Hải Phòng, là điểm sáng của cả nước.

Để làm tốt trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế đang kìm hãm sự phát triển của thành phố. Đó là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất trong nhiều năm qua; thất thu, thất thoát ngân sách còn nhiều.

Thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND thành phố tuy có chuyển biến nhưng còn mang tính phong trào, sự lan toả chưa như mong muốn. Việc thực hiện Nghị quyết 32 còn lúng túng, chậm cung cấp gạch cho các đối tượng có công xây dựng nhà ở.

Bí thư Thành uỷ yêu cầu, cần nỗ lực phấn đấu liên tục, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn để mang lại kết quả phát triển kinh tế - xã hội cao hơn.

Trước hết, tổ chức triển khai, quán triệt rộng rãi, tới từng chi bộ Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Thành ủy và của các ngành, các địa phương.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra của Nghị quyết 45 ngay trong năm đầu thực hiện; đây là công việc rất hệ trọng, cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục; tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân.

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng triển khai nhanh các công việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, quán triệt tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Thông tư 36 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bảo đảm các mục tiêu yêu cầu đề ra, rà soát đội ngũ cán bộ và có phương án bố trí sắp xếp phù hợp, sẵn sàng nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt, trong chuẩn bị đại hội Đảng, các đơn vị cần tập trung cao trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng cao; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa đối với hệ thống chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố đề ra, mặc dù đã cơ bản hoàn thành.

Cục Thuế cần đổi mới phương pháp, cách làm, khẩn trương triển khai đề án chống thất thu thất thoát lĩnh vực thương mại dịch vụ, tạo nên chuyển biến thực sự, tăng nhanh số thu ngân sách.

Các cấp ủy Đảng tại quận, huyện phối hợp với Cục Thuế, các Chi cục Thuế, xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, rõ ràng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu ngân sách tại địa phương.

Về đầu tư công, Bí thư Thành ủy yêu cầu, UBND thành phố xem xét trách nhiệm của các chủ đầu tư, thúc đẩy các dự án triển khai nhanh hơn, quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, bảo đảm các công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng cao.

UBND thành phố cùng các ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án về một số cơ chế chính sách mới trong phát triển giáo dục đào tạo, giảm nghèo như miễn học phí cho học sinh các bậc học phổ thông; hỗ trợ gạch, xi măng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; xây dựng đề án về mô hình nông thôn mới trong giai đoạn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ ở nông thôn; gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị văn minh... (Thanh Tra Online 14/7, Kim Thành)

Hải Phòng phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật cao

Thành phố Hải Phòng có gần 80% diện tích là đất nông nghiệp và 50% số dân sống ở khu vực nông thôn. Để phát triển kinh tế nông nghiệp, thành phố chỉ đạo tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm. Nhiều nghị quyết, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp quy mô lớn, tập trung, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, đã được ban hành. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã hình thành nhiều khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó có 20.340 ha vùng sản xuất tập trung, giá trị sản xuất đạt trung bình hơn 245 triệu đồng/ha/năm.

Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích 284,8 ha, vốn đầu tư 1.170,6 tỷ đồng. Hiện, 14 doanh nghiệp đang khảo sát và trình duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến sử dụng tổng diện tích đất là 1.815 ha, vốn đầu tư khoảng hơn 8.000 tỷ đồng. Những giải pháp này đã thúc đẩy kinh tế nông nghiệp ở Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của thành phố và bảo đảm an sinh xã hội.

Thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục phát huy việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các địa phương sẽ đưa vào sản xuất nhiều giống cây, con có giá trị kinh tế phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, chú trọng phát triển các loại đặc sản, có giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, thành phố phát triển các ứng dụng tiên tiến vào ngành nghề chế biến, bảo quản sản phẩm theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. (Nhân Dân Online 14/7; Nhân Dân 14/7, tr1+2)

Hải Phòng hội tụ đủ yếu tố để trở thành trung tâm logistics

Ngày 12/7, tại Hải Phòng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng - nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng”. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì hội nghị.

Thông tin tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết, Hải Phòng là cửa ngõ của khu vực phía Bắc và cả nước, thông thương với các nước trong khu vực và thế giới. Hải Phòng có tiềm năng phát triển kinh tế xã hội to lớn và hệ thống cảng có lưu lượng hàng hóa thông qua lớn nhất khu vực miền Bắc, đứng thứ 2 toàn quốc (sau thành phố Hồ Chí Minh), với đường bờ biển dài 125km, hơn 400km đường thủy nội địa, 5 cửa sông lớn là Bạch Đằng, Cửa Cấm, Lạch Tray, Văn Úc và sông Thái Bình.

Nhận định tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, Hải Phòng là thành phố hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành một trung tâm dịch vụ logistics quan trọng không chỉ của miền Bắc mà của quốc gia. Chia sẻ về điều này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Hải Phòng là thành phố duy nhất tại khu vực phía Bắc có đủ 5 phương thức vận tải truyền thống và 1 phương án vận tải chuyên dùng. Hải Phòng có nhiều bến cảng với hệ thống thiết bị hiện đại, cơ sở hạ tầng đầy đủ, an toàn, phù hợp với phương thức vận tải thương mại quốc tế. Nêu rõ hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Minh, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam cho biết, Hải Phòng là cụm cảng lớn nhất khu vực miền Bắc gồm gần 30 cảng lớn nhỏ, trong đó có Cảng cửa ngõ Lạch Huyện cho tàu container hơn 10.000 DWT.

Tuy nhiên, tham luận tại hội nghị, một số ý kiến cũng cho rằng, với vị trí thuận lợi và nhiều tiềm năng như vậy nhưng Hải Phòng vẫn chưa phát huy được hết lợi thế đã có. Hoạt động logistics của Hải Phòng chủ yếu tập trung tại công tác vận chuyển, đưa rút hàng khỏi cảng là một trong những khâu tạo ít giá trị gia tăng nhất trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics. Dịch vụ vận tải đường bộ được cung cấp bởi hàng trăm doanh nghiệp phần lớn có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đã gây ra nhiều bất cập như: Cạnh tranh không lành mạnh, khai thác không hiệu quả, chi phí vận tải còn cao do tổ chức vận tải chưa hợp lý (chủ yếu bằng đường bộ, xe đa phần chạy hàng một chiều), tổ chức giao nhận, các thủ tục hành chính còn rườm rà, chất lượng dịch vụ kho bãi thấp; chưa giảm được thời gian gom hàng, trả hàng, làm thủ tục, khiến tăng thêm về chi phí.

Đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kết nối để đưa Hải Phòng trở thành đầu mối logistics của khu vực, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, ông Trần Thanh Hải cho rằng, Hải Phòng đầu tư đồng bộ hạ tầng theo hướng hiện đại, thu hút doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực logistics, đẩy mạnh cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp; cùng với đó phải quan tâm thu hút, đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực logistics. Còn ông Nguyễn Duy Minh khuyến nghị, Hải Phòng cần xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho một trung tâm logistics phát triển với các chính sách khuyến khích hỗ trợ hoạt động logistics như giải phóng mặt bằng, miễn giảm thuê đất đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm logistics; giảm thuế nhập khẩu trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động tại trung tâm logistics mà trong nước chưa sản xuất được. (Quân Đội Nhân Dân Online 12/7, Vũ Dung)

Hải Phòng hướng tới trung tâm logistics quốc tế

Ở miền Bắc, duy nhất TP. Hải Phòng hội tụ cả 5 loại hình giao thông (đường biển, đường sắt, hàng không, đường bộ và đường thủy). Tại hội nghị “Phát triển dịch vụ Logistics tại Hải Phòng - nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng” sáng 12.7, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành tâm tư: Có vị trí thuận lợi và nhiều tiềm năng để trở thành trung tâm dịch vụ logistics quan trọng của đất nước nhưng Hải Phòng chưa phát huy hết lợi thế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết, Hải Phòng là cửa ngõ của khu vực phía Bắc và cả nước, thông thương với các nước trong khu vực và thế giới. Hải Phòng có tiềm năng phát triển KT - XH to lớn với hệ thống cảng có lưu lượng hàng hóa thông qua lớn nhất khu vực miền Bắc, đứng thứ 2 toàn quốc (sau TP Hồ Chí Minh), với đường bờ biển dài 125km, hơn 400km đường thủy nội địa, 5 cửa sông lớn là Bạch Đằng, Cửa Cấm, Lạch Tray, Văn Úc và sông Thái Bình. Hải Phòng là thành phố duy nhất tại miền Bắc hội tụ đầy đủ 5 loại hình giao thông gồm đường biển, đường sắt, đường hàng không, đường bộ và đường thủy nội địa.

Chia sẻ về những yếu tố thuận lợi để phát triển logistics tại Hải Phòng, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam Nguyễn Duy Minh cho biết, Hải Phòng là cụm cảng lớn nhất khu vực miền Bắc gồm gần 30 cảng lớn, nhỏ. Trong đó có Cảng cửa ngõ Lạch Huyện tiếp nhận tàu container hơn 10.000 DWT.

Cùng với đó, Hải Phòng có hệ thống kho tốt với 18 kho ngoại quan. Vận chuyển hàng hóa ở Hải Phòng 70% bằng đường bộ, 24% bằng đường biển, 4,5% đường thủy nội địa và 1,5% đường sắt. Hải Phòng là nơi quy tụ các công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics của cả nước (300 công ty đều đang hoạt động quốc tế và đầy đủ trên mọi dịch vụ logistics - PV). Chưa kể, nguồn nhân lực và chính sách cho logistics Hải Phòng cũng phát triển hơn. Đây chính là động lực để logistics Hải Phòng lớn mạnh, làm động lực cho phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tâm tư, mặc dù với vị trí thuận lợi và nhiều tiềm năng để trở thành một trung tâm dịch vụ logistics quan trọng của quốc gia nhưng Hải Phòng vẫn chưa phát triển được hết lợi thế đã có.

Hoạt động logistics của Hải Phòng chủ yếu tập trung tại công tác vận chuyển, đưa rút hàng khỏi cảng, đây là khâu tạo ra ít giá trị gia tăng nhất trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics. Dịch vụ vận tải đường bộ do hàng trăm doanh nghiệp phần lớn có quy mô vừa và nhỏ cung cấp đã gây nhiều bất cập như: Cạnh tranh không lành mạnh, khai thác không hiệu quả. Chi phí vận tải còn cao do tổ chức vận tải chưa hợp lý (chủ yếu bằng đường bộ, xe đa phần chạy hàng một chiều), tổ chức giao nhận, các thủ tục hành chính còn rườm rà, chất lượng dịch vụ kho bãi thấp. Chưa giảm được thời gian gom hàng, trả hàng, làm thủ tục, khiến tăng thêm về chi phí.

Hệ thống hạ tầng giao thông mặc dù đã được thành phố quan tâm đầu tư nhưng còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ và hiện đại, đặc biệt là đường bộ. Hệ thống đường và các nút giao khu vực cảng còn chật hẹp, hệ thống đường vành đai 2 và vành đai 3 chưa đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, thiếu nhiều vị trí đỗ xe chờ giao nhận hàng, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện dẫn đến hiệu quả khai thác kém và tiềm ẩn ùn tắc giao thông, tác động xấu đến môi trường.

Các dự án logistics trong khu công nghiệp, khu kinh tế còn nhỏ lẻ, phân bố chưa đồng đều. Việc tập trung nhiều dự án logistics tại một khu vực dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không tận dụng và khai thác hết được thế mạnh của các khu công nghiệp khác.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Phạm Xuân Dương cho biết, nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển ở nước ta còn hạn chế. Đội ngũ lao động ngành này chưa thật tinh thông nghiệp vụ và hiểu biết luật pháp nên khả năng xây dựng hệ thống dự liệu, phân tích trạng thái logistics còn nhiều bất cập, khiến rủi ro trong logistics của Việt Nam khá cao.

Để trở thành đầu mối logistics của khu vực, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương Trần Thanh Hải cho rằng, Hải Phòng cần đầu tư đồng bộ hạ tầng theo hướng hiện đại, thu hút doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực logictics, đẩy mạnh cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp; cùng với đó phải quan tâm thu hút, đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực này.  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) Lê Quang Trung đề xuất nên triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Bến 3, 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; đầu tư hệ thống cảng cạn, trung tâm phân phối hàng hoá, trung tâm logistics phù hợp với năng lực và phù hợp với quy hoạch phát triển. Tăng cường khả năng kết nối vận tải biển với các phương thức vận tải khác…

Trao đổi tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định, Hải Phòng là động lực và là đầu tàu trong phát triển kinh tế của miền Bắc. Với lưu lượng hàng hoá xuất nhập khẩu lớn nhất phía Bắc, thành phố hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành một trung tâm dịch vụ logistics quan trọng của quốc gia. Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với thiết bị xếp dỡ hiện đại được đưa vào khai thác, cùng hạ tầng giao thông đồng bộ, phù hợp với phương thức vận tải thương mại quốc tế, Hải Phòng sẽ trở thành hậu cứ quan trọng trong chuỗi liên kết và phát triển dịch vụ logistics toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Công thương cũng mong muốn qua hội nghị này, Hải Phòng sẽ đánh giá đúng vai trò của dịch vụ logistics trong phát triển kinh tế của thành phố. Ngoài ra, Bộ Công thương, Bộ Giao thông - Vận tải, Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với thành phố để giải quyết những điểm nghẽn trong logistics. Cụ thể, sớm lập quy hoạch kết nối đường sắt đến các bến cảng, triển khai mạnh mẽ cơ chế một cửa quốc gia; cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành, bãi bỏ và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp dịch vụ logistics, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp dịch vụ logistics với chủ hàng. Đặc biệt, cần tạo sự liên kết ngang giữa Hải Phòng với các địa phương, đẩy mạnh liên kết vùng...

Có thể thấy đây là giải pháp thiết thực trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra cho Hải Phòng, với mong muốn trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao. (Đại Biểu Nhân Dân Online 13/7, Bùi Linh; Đại Biểu Nhân Dân 13/7, tr5, Bùi Linh; Diễn Đàn Doanh Nghiệp Online 12/7; Diễn Đàn Doanh Nghiệp 12/7, tr9; VOVNews 15/7)

Hải Phòng sẽ sớm trở thành trung tâm logistics quốc tế

Phấn đấu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển thông minh; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại...

Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã khẳng định, Hải Phòng là thành phố cảng, đầu mối giao thông quan trọng và là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc.

Phấn đấu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao...

Nhân hội nghị: "Phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng - nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng", Thời báo Kinh tế Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng xung quanh lộ trình hiện thực hóa mục tiêu, Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế.

Ngành logistics có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của Hải Phòng, vậy đâu là những điều kiện, nền tảng để Hải Phòng trở thành trung tâm logistics của cả nước, thưa ông?

Hải Phòng đã được Trung ương xác định là cửa ngõ của khu vực phía Bắc và cả nước, thông thương với các nước trong khu vực và thế giới. Hàng năm, lưu lượng hàng hóa thông qua đây luôn tăng trưởng ở mức cao, năm 2018, sản lượng hàng hoá thông qua cảng biển Hải Phòng ước đạt 109 triệu tấn (tăng 18,44%).

Trong giai đoạn 2011-2017, tốc độ tăng trưởng của logistics ước đạt 18%÷23%/năm; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của thành phố từ 10%÷15%.

Bên cạnh lợi thế về địa kinh tế, địa chính trị thì Hải Phòng còn có hệ thống hạ tầng giao thông được kết nối liên hoàn và khá đồng bộ như Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được kết nối thuận tiện với đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, với hệ thống đường sắt quốc gia và với hệ thống giao thông đường thủy nội địa; cùng với đó là hệ thống dịch vụ hậu cần sau cảng được đầu tư khá bài bản như bãi container, kho ngoại quan, kho CFS và lực lượng các loại hình vận tải đa phương thức rất phong phú.

Theo quy hoạch phát triển Hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020, Hải Phòng được xác định là đầu mối giao thông quan trọng kết nối với các tỉnh phía Bắc Việt Nam và Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc); một trọng điểm phát triển kinh tế biển; một trung tâm dịch vụ hàng hải và vận tải biển lớn của tuyến hành lang và của cả Việt Nam.

Vậy theo ông, những thách thức, rào cản nào ngành logistics Hải Phòng đang và sẽ phải đối mặt?

Trong "chuỗi" hoạt động logistics, thì Hải Phòng hiện vẫn chỉ thực hiện ở những công đoạn thô, chủ yếu là bốc xếp, kho bãi và vận chuyển đường bộ, nguồn thu từ những công đoạn này thấp, ít tạo giá trị gia tăng. Hệ thống các doanh nghiệp như cảng, kho bãi, vận tải còn nhỏ lẻ, hoạt động manh mún, tự phát, chưa tìm được tiếng nói chung dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, giảm hiệu quả tổng thể.

Một phần do Hải Phòng chưa có những trung tâm logistics đủ lớn về qui mô, về tầm ảnh hưởng với các hãng tàu, các nhà sản xuất, xuất nhập khẩu, nên mới dừng lại ở mức thu gom hàng thuê cho các hãng nước ngoài; một phần nữa là do chưa có những đội tàu vận tải biển quốc tế đủ mạnh, nguồn nhân lực cung cấp cho logistics còn thiếu và yếu...

Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ vẫn là chủ yếu (chiếm trên 80% khối lượng hàng hóa) dẫn đến chi phí cao, tiềm ẩn ùn tắc giao thông và tác động xấu đến môi trường. Những loại hình vận tải chi phí thấp như đường sắt, đường thủy nội địa chưa phát huy được.

Để trở thành trung tâm dịch vụ logistics của miền Bắc và khu vực, thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị những gì để tiến đến mục tiêu này?

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đều quyết tâm, nỗ lực để sớm hiện thực hóa mục tiêu đề ra.

Ngày 14/3/2019, UBND thành phố đã chính thức phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, quy hoạch 1 trung tâm logistics cấp vùng (Nam Đình Vũ), 4 trung tâm logistics cấp tỉnh (Lạch Huyện, VSIP, Tràng Duệ, Tiên Lãng) và 1 trung tâm logistics chuyên dùng hàng không tại sân bay Cát Bi.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, kết nối hạ tầng cảng biển như cải tạo, nâng cấp đường 356 trên địa bàn huyện Cát Hải; cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Cát Bà; đầu tư cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2, đẩy nhanh tiến độ tuyến đường bộ ven biển, mở rộng sân bay Cát Bi.

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nguồn lực trong xã hội để đầu tư vào hạ tầng giao thông, vào các lĩnh vực trong "chuỗi" logistics theo mô hình hợp tác công - tư, chủ động đề xuất Trung ương sớm xây dựng tuyến đường sắt qui chuẩn kết nối các cảng tới Hà Nội và ra quốc tế... (VnEconomy.vn 12/7)

Tăng liên kết vùng từ phát triển dịch vụ logistics ở Hải Phòng

Ngày 12/7, tại thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đồng chủ trì hội nghị: "Phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng - nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng".

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), logistics là ngành đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và là một ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng đem lại giá trị gia tăng cao.

Tuy nhiên, ông Trần Thanh Hải cho rằng, ngành này còn có hạn chế như: tính chuyên nghiệp và hiệu quả còn thấp. Việc kết nối của hạ tầng logistics còn kém, đặc biệt không khai thác được đường sắt vào các cảng và khu công nghiệp. Quy hoạch hạ tầng logistics chưa đồng bộ với quy hoạch sản xuất, thương mại, nhiều chỗ manh mún và ứng dụng công nghệ thông tin chưa nhiều...

Ông Trần Thanh Hải cho biết, để phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng, tới đây Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ Hải Phòng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường logistics; phát triển mô hình logistics cho thương mại điện tử; cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp logistics...

Nhận định về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Minh- Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) cho rằng, cần phát triển Hải Phòng thành trung tâm logistics vùng phía Bắc và cả nước phục vụ vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Cùng đó, kết nối với vùng phía nam của Trung Quốc bằng cách xây dựng một cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng khuyến khích hỗ trợ hoạt động như: giải phóng mặt bằng, miễn, giảm giá thuê đất đối với các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, giảm thuế nhập khẩu trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động tại trung tâm logistics mà trong nước chưa sản xuất được...

Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã đề xuất, cần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; tập trung đầu tư hoàn thiện một số ICD, cảng cạn theo quy hoạch; kết nối dữ liệu điện tử giữa các cơ quan quản lý nhà nước - cảng ICD - hãng tàu - chủ hàng; tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, bến cảng Lạch Huyện.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề nghị thành phố Hải Phòng tập trung chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai các giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam...

Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa trong việc phát huy tối đa lợi thế về kinh tế, công nghiệp dịch vụ và liên kết vùng, kết hợp thu hút đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ logistics nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí logistics cho các doanh nghiệp.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Hải Phòng cần được coi là trọng tâm để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt và đường biển nhằm đẩy mạnh liên kết vùng trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, các địa phương ven biển Đông Bắc, hai hành lang kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Mặt khác, đảm bảo việc phát triển tận dụng tối đa lợi thế sẵn có của địa phương và phát huy được các lợi thế về các trung tâm logistics gắn với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, đường thủy nội địa và các tuyến cao tốc. Đặc biệt, tập trung ứng dụng trình độ khoa học công nghệ tiên tiến để tiếp tục phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng của các cảng trong hệ thống cảng biển khu vực Hải Phòng...

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho hay, tới đây các cơ quan chức năng cần khơi thông, phát triển thị trường cho logistics, tạo điều kiện để doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam nhanh chóng vươn lên, bắt kịp trình độ phát triển của thế giới. Hơn nữa, tập trung đầu tư, hỗ trợ một số trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề tại Hải Phòng nâng cao chất lượng đào tạo trình độ chuyên môn chuyên ngành logistics trong lý thuyết và thực tế. Đáng lưu ý, cần cải cách hành chính, cắt bỏ hoặc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến logistics, đặc biệt là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu ở các cấp, các ngành và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với thành phố để giải quyết những điểm nghẽn trong logistics. Cụ thể là sớm lập quy hoạch kết nối đường sắt đến các bến cảng, triển khai mạnh mẽ Cơ chế Một cửa Quốc gia; cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành, bãi bỏ và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp dịch vụ logistics, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp dịch vụ logistics với chủ hàng. Đặc biệt, cần tạo sự liên kết ngang giữa Hải Phòng với các địa phương, đẩy mạnh liên kết vùng...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chứng kiến Lễ ký kết các thỏa thuận về logistics giữa các doanh nghiệp. (Bnews.vn 12/7, Uyên Hương; Báo Công Thương Điện Tử 12/7; Tapchicongthuong.vn 12/7; Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam 12/7; Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 15/7, tr4)

Bứt phá trong logistics: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của Hải Phòng

Hàng trăm doanh nghiệp logistics trong và ngoài nước đã đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, Hải Phòng đứng trước cơ hội trở thành trung tâm logistic của cả nước, thậm chí của khu vực...

Nhà chức trách, chuyên gia, doanh nghiệp đã cùng mổ xẻ những tiềm năng phát triển logistics của Hải Phòng từ đó có những kế hoạch hành động mạnh mẽ tại Hội nghị: "Phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng - nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng" diễn ra cuối tuần qua.

Hoạt động logistics của Việt Nam hiện nay đang trên đà phát triển cùng với sự gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Theo công bố mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đang xếp ở vị trí 39/160 nước với điểm số LPI (chỉ số năng lực quốc gia về logistics) được cải thiện đáng kể: 3,27, xếp thứ 3 trong khối ASEAN (sau Singapore vị trí 7 và Thái Lan vị trí 32) trên bảng xếp hạng hoạt động logistics 2018, Việt Nam được đánh giá có hiệu suất dịch vụ logistics tốt hơn hẳn các thị trường có mức thu nhập tương đương.

Việt Nam hiện đang có nhiều lợi thế để phát triển ngành vận tải và logistics như: Trao đổi thương mại toàn cầu gia tăng cùng với việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng với việc ký kết thành công các Hiệp định tự do thương mại, tiêu biểu trong thời gian gần đây là Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Việt Nam có vị trí địa lý thích hợp để xây dựng các trung tâm trung chuyển của khu vực Đông Nam Á với cơ sở hạ tầng: kho bãi, đường cao tốc, cảng biển, cảng hàng không... được cải thiện.

Ngành logistics có mức tăng trưởng cao 15-16%, số lượng các doanh nghiệp vận tải và logistics hiện nay là khoảng 3.000, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không... Tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics đạt khoảng 30-40%.

Sự phát triển của ngành logistics đồng thời sẽ tạo điều kiện để Việt Nam nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất mới trong khu vực, có tiềm lực và năng lực để đẩy mạnh xuất khẩu.

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, cảng Hải Phòng sẽ được nâng cấp, hoàn thiện các trang thiết bị và xây dựng hai bên tại Đình Vũ để tàu 20.000 DWT có thể lưu thông, đưa năng lực thông quan lên tới 25 - 30 triệu tấn/năm.

Hệ thống cảng biển khu vực Hải Phòng sẽ là nơi được hưởng lợi nhờ vị trí chiến lược gần các quốc gia Đông Bắc Á và cơ sở hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện. Quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020, Hải Phòng được xác định là đầu mối giao thông quan trọng kết nối với các tỉnh phía Bắc nước ta, và Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), logistics là ngành đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và là một ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng đem lại giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, đánh giá về ngành logistic tại Việt Nam nói chung, ông Trần Thanh Hải thẳng thắn chia sẻ những hạn chế như tính chuyên nghiệp và hiệu quả còn thấp; Tính kết nối của hạ tầng logistics còn kém, đặc biệt không khai thác được đường sắt vào các cảng và khu công nghiệp; Quy hoạch hạ tầng logistics chưa đồng bộ với quy hoạch sản xuất, thương mại, nhiều chỗ manh mún; Ứng dụng công nghệ chưa nhiều...

Ông Trần Thanh Hải cho biết, 3 trọng tâm logistics của Hải Phòng là dịch vụ cảng; kho bãi, xử lý; trung chuyển - dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao, đội ngũ vận hành chuyên nghiệp. Trong đó, vấn đề trung chuyển của Hải Phòng có vai trò rất lớn, thể hiện tính kết nối, làm động lực cho liên kết vùng...

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhận định hiện nay Tp. Hải Phòng đã hội tụ đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", có thể tạo ra những đột biến để trở thành nơi trọng điểm về logistics của cả vùng, thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế của không chỉ thành phố này mà còn của cả nước.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, nền kinh tế hiện tại có độ mở rất lớn, cùng cơ hội to lớn thông qua hàng loạt hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng hoạt động logistics không khác gì những "mạch máu" để cơ thể kinh tế phát triển. Hiện nay, Hải Phòng có một hệ thống hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ và thu hút được những nhà đầu tư chiến lược, tạo tiền đề cho nền công nghiệp hóa phát triển mạnh mẽ.

"Hải Phòng hiện nay như là trung tâm kinh tế công nghiệp, trung tâm thương mại dịch vụ, đồng thời trở thành một trung tâm dịch vụ logistics quan trọng của quốc gia", Bộ trưởng nói.

Ông Lê Quang Trung, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cũng nhận định, Hải Phòng Phòng là thành phố cảng quan trọng của khu vực phía Bắc và cũng là một trong những thành phố quan trọng bậc nhất của Việt Nam với hệ thống cảng biển được đầu tư xây dựng, phát triển từ rất sớm và được đánh giá luôn là địa phương đi đầu về phát triển các dịch vụ hàng hải và dịch vụ cảng biển tại khu vực phía Bắc, hệ thống cơ sở hạ tầng về cầu bến, kho bãi và hệ thống giao thông kết nối cảng biển ngày càng mở rộng và hiện đại.

Hiện nay, khu vực cảng biển Hải Phòng có 47 bến cảng với tổng chiều dài cầu bến hơn 11km, trong đó có một số bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu biển có trọng tải đến 55.000 tấn. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng về sản lượng hàng hóa và tàu thuyền thông qua khu vực cảng biển Hải Phòng luôn đạt mức cao từ 10-15%. Hệ thống cảng biển Hải Phòng sẽ phát triển hướng tới quy mô hiện đại, làm đầu mối chính xuất nhập khẩu cho toàn bộ các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh của quốc gia lân cận giáp danh biên giới phía Bắc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh phía Bắc.

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ cảng và vận tải biển, mở rộng hoạt động dịch vụ logistics, ông Lê Quang Trung cho rằng cần triển khai đầu tư xây dựng Bến 3, 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương giao cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (thông qua Cảng Hải Phòng) được trực tiếp đầu tư 2 bến cảng và khu dịch vụ hậu cần logistics ở khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.

Với việc được đầu tư thêm 2 bến tại Lạch Huyện, luồng tàu vào cảng sâu -14m, Cảng Hải Phòng có cơ hội đón những con tàu lớn. Khi đó, cảng sẽ nhanh chóng giải phóng hàng hóa, phục vụ yêu cầu tốt nhất cho chủ hàng.

Bên cạnh đó, đầu tư hệ thống cảng cạn, trung tâm phân phối hàng hóa, trung tâm logistics phù hợp với năng lực và phù hợp với quy hoạch phát triển. Trong chiến lược phát triển, khu vực Lạch Huyện (thành phố Hải Phòng) được xác định là vị trí chiến lược phát triển cảng nước sâu.

Tổng công ty VIMC có chủ trương nghiên cứu việc đầu tư xây dựng các trung tâm phân phối hàng hóa, trung tâm logistics tại khu vực này để đón đầu xu thế hàng hóa dịch chuyển từ các cảng biển trong nội thành. Ngoài ra, các doanh nghiệp logistics cần kết nối có hiệu quả vận tải biển với các phương thức vận tải khác tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

Đại diện Hiệp hội doanh nghệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), ông Nguyễn Duy Minh,Tổng Thư ký Hiệp hội cho rằng cần phát triển Hải Phòng thành trung tâm logistics Vùng phía Bắc và cả nước phục vụ Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và kết nối với Vùng phía nam của Trung Quốc bằng cách xây dựng một cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng khuyến khích hỗ trợ hoạt động như giải phóng mặt bằng, miễn, giảm giá thuê đất đối với các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng; giảm thuế nhập khẩu trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động tại trung tâm logistics mà trong nước chưa sản xuất được… (VnEconomy.vn 15/7; Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 15/7, tr4, Song Hà)

Thu ngành Hải quan và doanh nghiệp FDI đạt cao

“Năm 2019 là năm thứ tư Hải Phòng thực hiện chủ đề năm Tăng cường kỉ cương thu chi NSNN, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Các cơ quan khối tài chính như: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan đã tiếp tục hoạt động tốt.

6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của TP đều tăng trưởng cao. GDP đạt 16,3% cao nhất từ trước đến nay. Thu NSNN đạt 44.568 tỷ đồng (đạt 68% dự toán). Trong đó có một số lĩnh vực tăng trưởng mạnh như: Số thu ngành Hải quan đạt 76,8% dự toán, thu từ doanh nghiệp FDI đạt 87,1% dự toán. Nguyên nhân dẫn đến việc số thu tăng do phát sinh thuế từ dự án ô tô Vinfast và số thu từ Cảng Hải Phòng. Về chi NSNN, 6 tháng đã chi đạt 49,5% dự toán.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác quản lý NSNN của TP còn gặp nhiều khó khăn như: Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành nông nghiệp; hạ tầng kinh tế còn nhiều bất cập, quá tải hạ tầng giao thông. Cùng với đó, các yếu tố nội lực tuy đã được phát huy song còn nhiều bỏ sót.

Trong công tác triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, TP. Hải Phòng kiến nghị Bộ Tài chính sớm ban hanh Thông tư hướng dẫn để địa phương có căn cứ thực hiện Nghị định 93/2018/NĐ-CP về quản lý nợ chính quyền địa phương.

Với một số dự án ODA đã sắp hết hạn theo Hiệp định, đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng tiếp tục gia hạn Hiệp định và hỗ trợ TP thực hiện các cam kết quốc tế.

Về quy định bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, mong sẽ có hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Đặc biệt, trước tình trạng Dịch tả lợn châu Phi, mong Chính phủ và Bộ Tài chính xem giải quyết kinh phí cấp hỗ trợ để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất”. (Hải Quan Online 12/7; Pháp Luật Việt Nam Online 15/7; Thời Báo Tài Chính Việt Nam 15/7, tr6)

Làm gì để tăng cường quản lý nguồn thu?

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019

Sáu tháng đầu năm 2019, ngành tài chính đã đạt được kết quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật nhất là ngành đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2019 diễn ra sáng 12/7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính đã đạt được. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý ngành tài chính cần tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương ngân sách tài chính, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm bội chi ngân sách trong phạm vi Quốc hội cho phép...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cho biết, ngay từ đầu năm, thành phố đã tăng cường kỷ cương kỷ luật ngân sách Nhà nước, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Bình, thu ngân sách vẫn còn những khó khăn như diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi đã ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp và hộ nông dân. Hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố còn bất cập như sự quá tải của hệ thống giao thông. Việc cần làm là ngành tài chính cần khắc phục tình trạng bỏ sót nguồn thu, chống thất thu thuế. (Bnews.vn 2/7; Tapchitaichinh.vn 12/7; Baotintuc.vn 12/7; Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh Online 12/7)

XÃ HỘI

Khởi tranh Giải đua thuyền rowing và canoeing trẻ vô địch quốc gia 2019

Từ ngày 14 đến 21/7, tại CLB đua thuyền Hồ Tây (Hà Nội), diễn ra Giải đua thuyền rowing và canoeing trẻ vô địch quốc gia 2019, quy tụ 348 vận động viên (VĐV) thuộc hơn 20 đơn vị trên cả nước.

Theo đó, môn canoeing sẽ có 244 VĐV tới từ 25 tỉnh, thành, ngành; trong khi môn rowing thu hút 104 VĐV thuộc 12 địa phương trên cả nước: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa và chủ nhà Hà Nội. Trong đó, như thường lệ, các đoàn phát triển bộ môn này đều tham dự với số lượng đông đảo như Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương.

Các VĐV sẽ tranh tài tại các nội dung đơn và đôi của nam và nữ mái chèo đôi, mái chèo đơn môn rowing; thuyền đơn, thuyền đôi và thuyền bốn người các cự ly 200 m, 500 m, 1.000 m của môn canoeing. Các trận đấu vòng loại của môn rowing đã diễn ra trước thời điểm khai mạc giải, nên các VĐV sẽ thi đấu các trận chung kết tranh huy chương ngay trong ngày đầu khởi tranh này. (Nhân Dân Online 15/7, Huy Vũ)

Hai tình nguyện viên đặc biệt “tiếp sức mùa thi”

Hình ảnh 2 sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (Hải Phòng) trong chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 đã khiến nhiều người xúc động. Đó cũng là động lực, truyền cảm hứng đến các thí sinh tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Vượt qua bệnh hiểm nghèo để lan tỏa cuộc sống có ích!

Phạm Thị Minh là sinh viên năm thứ 2 - Khoa Kế toán của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics. Sinh ra trong gia đình có 2 chị em, bố mẹ đều làm ruộng, Minh đang phải điều trị bệnh tim. Thế nhưng, không một phút giây ngừng nghỉ trong học tập cũng như sinh hoạt tập thể, Minh luôn là tấm gương sáng cho các bạn noi theo.

Với những nỗ lực, điểm trung bình chung học tập 2 năm của Minh luôn đạt loại Giỏi và điểm rèn luyện Xuất sắc. Không chỉ học giỏi, cô gái trẻ này còn là sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2018; Bằng khen của Thành đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018; Bằng khen của Thành đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện hè 2018; Giải Nhất “Hội thi tay nghề giỏi VTC lần 1” năm 2019 nghề Kế toán; Giấy Chứng nhận sinh viên Khỏe tại Hội Thao sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng Thành Phố Hải Phòng năm 2019; Bí thư Chi đoàn tiêu biểu Thành phố năm học 2018 – 2019.

Với mục đích nâng cao trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, lan tỏa những việc làm tốt đẹp đến với các bạn Đoàn viên thanh niên, góp một phần công sức hỗ trợ các bạn học sinh và phụ huynh trong Kỳ thi THPT quốc gia, Minh đã xung phong tham gia “tiếp sức mùa thi”.

Trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi, cô gái trẻ thường có mặt từ 6 giờ sáng tại cổng trường. Minh nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ các thí sinh tìm phòng thi, chỗ để xe đúng nơi quy định. Cô còn hỗ trợ những học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong việc đi lại, quạt mát, nước uống; tham gia hỗ trợ các đồng chí công an phân luồng giao thông tại khu vực điểm thi, dọn vệ sinh quanh khu vực điểm thi trước và sau các buổi thi…

Không vùi mình trong buồn chán vì bệnh tật, Minh luôn dành hết thời gian vào việc học và công tác Đoàn. Không những vậy, cô còn tuyên truyền động viên các bạn sinh viên trong trường cùng tham gia, dùng sức trẻ của mình để làm việc có ích.

Sau “tiếp sức mùa thi”, Minh sẽ tham gia chiến dịch “mùa hè xanh” và là thành viên nòng cốt của đội thanh niên tình nguyện của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, các thành viên được kiểm tra và tập huấn một cách kỹ lưỡng, việc chuẩn bị các nội dung về các hoạt động phong trào, các hoạt động về mặt chuyên môn cho chiến dịch cũng đã hoàn tất, việc phân công nhiệm vụ cũng được triển khai tùy theo khả năng và sức khỏe của tùng thành viên trong đội… Minh còn tham gia công tác tập huấn công tác tiếp sức mùa thi cho các thành viên mới của đội để cùng nhau làm việc đạt được hiệu quả cao nhất.

Là Bí thư Chi đoàn, Minh cho rằng: “Để thu hút các Đoàn viên tham gia hoạt động chung, cán bộ Đoàn cần làm gương và tổ chức tốt các phong trào, phân công nhiệm vụ tùy theo năng lực và sở trường để ai nấy làm việc đều cảm thấy vui tươi, không có áp lực. Chính công việc cũng giúp em thấy cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn, tuổi trẻ cũng cần có trách nhiệm hơn, chứ không chỉ ngủ vùi vào sở thích cá nhân hay nỗi buồn riêng tư”.

Màu áo xanh tình nguyện luôn là ước mơ của Đào Văn Long khi còn là học sinh. Chàng trai này chỉ ước, sau này, là sinh viên, mình sẽ được trở thành tình nguyện viên giúp đỡ cho các thí sinh đi thi. Là sinh viên năm thứ 1- Khoa Công nghệ Thông tin, Long đã thực hiện được mong muốn của mình và trở thành hình ảnh đẹp nhất mùa thi diễn ra ở Hải Phòng năm nay.

 Trước đây, khi còn là học sinh, Long đã từng tự ti về ngoại hình của mình. Nhiều lần xấu hổ khi thấy bạn bè cùng trang lứa trêu chọc, Long định nghỉ học. Thế nhưng, được bố mẹ động viên và thầy cô tin tưởng, Long quay lại trường học với quyết tâm thay đổi bản thân bằng việc học tốt hơn, khẳng định bản thân.

Nhìn thấy được nghị lực vươn lên của Long, mọi người xung quanh đã quên đi số đo chiều cao của cậu, thậm chí, Long còn thường xuyên hướng dẫn các bạn khi được hỏi về bài tập.

Là sinh viên năm thứ nhất của trường, Long đạt học tập loại Giỏi và điểm rèn luyện Xuất sắc. Không những thế, Long còn đạt giải Nhì chương trình “Nhấn chuông vàng” do Đoàn trường tổ chức; Giải Nhất Hội thi tay nghề giỏi VTC lần 1” năm 2019 nghề “Quản trị mạng máy tính”.

Không ngại khó khăn, vất vả, Long đã xung phong tình nguyện tham gia “tiếp sức mùa thi”. Chàng trai trẻ chỉ cao chưa đầy 1m nhưng là tấm gương về nghị lực và ý chí vươn lên trước số phận để truyền tải những thông điệp tốt đẹp đến với các bạn trẻ.

Trong suốt những ngày tham gia “tiếp sức mùa thi”, hình ảnh chàng trai luôn cười thật tươi khiến không chỉ thí sinh mà phụ huynh đưa con đi thi cũng xúc động vô cùng.

Anh Trương Văn Hiếu – Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics - cho biết: “Trong chiến dịch “mùa hè xanh” năm 2019 tới, Long vẫn sẽ là thành viên của đội thanh niên tình nguyện của trường. Minh và Long đã trở thành hình ảnh đẹp trong chiến dịch “tiếp sức mùa thi” của thành phố Hải Phòng năm nay. Chính nghị lực vượt khó của hai sinh viên trẻ khiến các thí sinh có động lực hơn để làm bài, giúp các em quyết tâm hơn để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Nhà trường cũng rất tự hào về hai tình nguyện viên này bởi các em có thành tích học tập rất tốt, có tinh thần trách nhiệm trong mọi việc nên được thầy cô tin tưởng, bạn bè quý mến”. (Giáo Dục & Thời Đại Online 14/7)

Nữ thiếu tá “hai giỏi”

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Hương (trong ảnh), nhân viên Văn thư - Bảo mật, kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) quận Ngô Quyền (Bộ CHQS thành phố Hải Phòng), được đồng đội gọi trìu mến là phụ nữ “hai giỏi”. Bởi, Thiếu tá Hương có tinh thần vượt khó, tận tụy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, giỏi về công tác chuyên môn, nhiệt huyết với công tác hội.

Sinh ra trong gia đình có bề dày truyền thống, bố mẹ đều trải qua quân ngũ; đặc biệt, bố từng là đại tá quân đội đã bồi đắp thêm nghị lực, khát vọng cống hiến để khi vừa tròn 19 tuổi, Nguyễn Thị Thùy Hương đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau những năm tháng được trui rèn trong quân ngũ, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, từ năm 2008 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Hương được giao trọng trách làm nhân viên Văn thư - Bảo mật, Ban CHQS quận Ngô Quyền.

Hơn 10 năm gắn bó công tác văn thư - bảo mật, chị Hương đã nêu cao trách nhiệm, tâm huyết với công việc. Do đặc thù công việc đòi hỏi phải tỉ mỉ, thận trọng, kịp thời, chính xác, an toàn, đúng nguyên tắc, vì vậy, chị Hương đã không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Là nhân viên văn thư - bảo mật ở đơn vị cơ sở, chị Hương phải đảm đương cùng lúc nhiều công việc như: Nhận, chuyển công văn đi và đến; thẩm định, đóng dấu, lưu trữ, bảo mật các loại công văn, tài liệu; soạn thảo, phô-tô văn bản. Trong đó, mỗi năm, chị tiếp nhận, luân chuyển, lưu trữ hàng trăm công văn, tài liệu phục vụ các hoạt động của đơn vị. Trong diễn tập khu vực phòng thủ quận Ngô Quyền năm 2018, gần một tháng, chị cặm cụi làm việc không quản ngày đêm để cùng chỉ huy và cơ quan hoàn thành gần 100 văn bản phục vụ diễn tập. Chị Hương còn “lấn sân” sang cả những việc như: kẻ vẽ sơ đồ, pa-nô, khẩu hiệu, đôi lúc trở thành giáo viên công nghệ thông tin của đơn vị. Có những thời điểm, công việc đòi hỏi gấp, do vậy, chị Hương phải thức đến 23 giờ đêm làm việc, nhưng sáng hôm sau chị vẫn có mặt tại đơn vị trước 7 giờ để làm công tác chuẩn bị bước vào ngày làm việc mới.

Chia sẻ về nhiệm vụ chuyên môn, chị Hương tâm sự: “Công việc luôn đòi hỏi tôi phải siêng năng, cẩn trọng, chu đáo, tuyệt đối chính xác, bởi, chỉ cần một sơ suất nhỏ là phải trả giá đắt. Vì vậy, tôi rèn luyện cho mình tác phong làm việc khoa học, sâu sát, ưu tiên những công việc cần làm trước và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho những nhiệm vụ quan trọng”.

Được chị em hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Ban CHQS quận, chị Hương luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; triển khai sâu rộng, hiệu quả các mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Mái ấm tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Vì phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”. Cùng với đó, trước thực tế công tác tuyển quân trên địa bàn quận gặp nhiều khó khăn, chị đã mạnh dạn đề xuất cấp ủy, chỉ huy đơn vị, đồng thời chủ trì chỉ đạo Hội Phụ nữ phối hợp Đoàn Thanh niên Ban CHQS quận đến từng nhà tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên, thăm hỏi, trao sổ tiết kiệm tặng các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Mỗi năm, Hội Phụ nữ đơn vị đã trích quỹ hàng chục triệu đồng tặng quà các gia đình phụ nữ địa phương khó khăn, có con nhập ngũ. Do vậy, đã kịp thời khích lệ, động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần đưa địa phương nhiều năm hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân.

Bên cạnh đó, chị Hương còn là một tuyên truyền viên giỏi về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Chị cũng đoạt nhiều giải cao tại các đợt hội thi, hội diễn, tiêu biểu như: Huy chương bạc tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang TP Hải Phòng năm 2017; Giải nhất Hội thi cán bộ phụ nữ giỏi Bộ CHQS thành phố và Giải nhì Hội thi cán bộ phụ nữ giỏi Lực lượng vũ trang Quân khu 3, năm 2018.

Trung tá Bùi Thanh Thiêm, Chính trị viên phó Ban CHQS quận Ngô Quyền, tự hào cho biết: Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Hương là một người “toàn năng”. Đồng chí đã tự mày mò để kẻ, vẽ pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền, góp phần tiết kiệm kinh phí cho đơn vị mỗi năm hàng chục triệu đồng. Đồng thời, còn luôn tận tình giúp đỡ đồng đội, nhất là bồi dưỡng về công nghệ thông tin, cách soạn thảo văn bản cho cán bộ, nhân viên. Ngoài ra, Thiếu tá Hương còn là một cán bộ Hội Phụ nữ năng động, sáng tạo, triển khai nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện để chị em giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Với những cống hiến của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Hương, đã góp phần để ba năm qua, Hội Phụ nữ cơ sở Ban CHQS quận Ngô Quyền luôn đạt vững mạnh xuất sắc, được cấp trên ghi nhận, khen thưởng. Cá nhân chị Hương được UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen và chỉ huy các cấp nhiều lần khen thưởng. (Nhân Dân Online 14/7, Thanh Sang; Nhân Dân 14/7, tr3)

Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm báo

Ngày 12/7, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm báo điện tử, nâng cao kỹ năng chụp ảnh báo chí cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

 Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình thực tế, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên do Công đoàn và Chi hội báo Giáo dục và Thời đại phối hợp tổ chức tại Cát Bà (Hải Phòng).

Nhiều nội dung thiết thực được các báo cáo viên dày dặn kinh nghiệm chia sẻ, trao đổi tại buổi tập huấn như: cách viết bài chuẩn SEO, cách đặt tít, xử lý sapo, từ khóa, cách trình bày bài báo điện tử, cách tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, những lưu ý khi chụp ảnh và sử dụng ảnh…

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp đội ngũ làm báo của Báo Giáo dục và Thời đại nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng tác nghiệp; từ đó nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại. (Giáo Dục & Thời Đại Online 12/7)

Về Hải Phòng xem dân miền biển rước kiệu bay, kéo ngựa gỗ

Ngày 12/7 (tức 10/6 âm lịch), hàng trăm du khách và người dân địa phương đã đến đình Hoàng Châu, xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng để dự Lễ hội xa mã - rước kiệu.

Theo người dân địa phương, Lễ hội xa mã - rước kiệu đã có cách đây khoảng 300 năm. Sau nhiều năm trì hoãn vì hoàn cảnh xã hội, Lễ hội xa mã - rước kiệu đã được phục dựng vào năm 1992. Lễ hội này được tổ chức từ mùng 9 tháng 6 âm lịch và kéo dài trong 3 ngày. Đây là dịp kỷ niệm ngày dựng đình và tri ân 2 vị thành hoàng làng là Đô nguyên soái và Phó nguyên soái có công trừ hải tặc, dạy dân nghề đánh cá. Thông qua lễ hội, ngư dân ven biển Cát Hải cầu mong thần linh biển cả - thủy thần bảo trợ cho mùa ra khơi đánh bắt cá được an toàn, bội thu.

Lễ hội có phần lễ bao gồm các nghi thức tế cáo yết, tế chính và tế an vị. Phần hội là nghi thức rước kiệu, xa mã cùng các trò chơi dân gian khác. Trong đó rước kiệu là hoạt động mang đậm sự tín ngưỡng tâm linh, độc đáo. Kiệu rước như có thánh thần hiển linh, nên lúc di chuyển nhanh như bay, lúc lờ đờ chậm chạp. Kiệu còn đi lùi, quay vòng thậm chí gần như mất kiểm soát và "điều khiển" người khiêng kiệu. Xa mã hay còn gọi là thi kéo ngựa gỗ lại tái hiện lại cảnh rèn luyện, tập trận của binh sĩ thời xưa mang lại sự hào hứng cho lễ hội.

Có mặt tại Lễ hội xa mã - rước kiệu đình Hoàng Châu năm nay, giáo sư sử học Lê Văn Lan đánh giá: “Lễ hội này mới được phục hồi và công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2017. Từ đó đến nay, lễ hội đều có sự biến hóa, sự tiến bộ và sự trưởng thành để có được một lễ hội rất đặc sắc đại diện cho miền biển Đông Bắc. Lễ hội cũng là đại diện cho tinh thần thượng võ, hùng tráng, dũng cảm, nhanh nhẹn”. (Thanh Niên Online 12/7, Lê Tân)

16 đội vào vòng Chung kết Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Vòng Chung kết Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019 với sự góp mặt của16 đội bóng xuất sắc nhất từ 3 bảng sẽ tranh tài tại Hà Nội từ ngày 6/8 đến 16/8/2019.

Theo đó, 16 đội bóng vào vòng Chung kết gồm: Đội Hà Nội (Làng trẻ em SOS và Làng trẻ em Birla); Đội Phú Thọ (Làng trẻ em SOS Việt Trì); Đội Hải Phòng (Làng trẻ em SOS Hải Phòng); Đội Nghệ An (Ước mơ xanh); Đội Điện Biên (Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên); Đội Bộ Công an (Trường giáo dưỡng số 4 - Đồng Nai); Đội Bà Rịa - Vũng Tàu (Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh); Đội TP HCM 3 (Làng Thiếu niên Thủ Đức); Đội Khánh Hòa (Làng trẻ em SOS Khánh Hòa); Đội Gia Lai (Làng trẻ em SOS Pleiku); Đội Cà Mau (Làng trẻ em SOS Cà Mau); Đội Hà Tĩnh (Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh); Đội Bình Định (Làng trẻ em SOS Quy Nhơn); Đội Quảng Trị và Quảng Bình (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị và Làng SOS Quảng Bình); Đội Đà Nẵng (Làng trẻ em SOS Đà Nẵng); Đội Kon Tum (Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum).

Đây là Giải bóng đá đặc biệt được tổ chức với mục đích tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về Quyền trẻ em và thực hiện Quyền trẻ em ở Việt Nam; tạo sân chơi thể thao bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em đang sinh sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc đồng thời phát hiện những trẻ em có năng khiếu bóng đá để bồi dưỡng và bổ sung vào các đội tuyển bóng đá khu vực, quốc gia; kêu gọi cộng đồng xã hội đóng góp nguồn lực để cùng Nhà nước hỗ trợ thực hiện Quyền trẻ em cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. (Baodansinh.vn 12/7)

Jackpot lại 'nổ', Hải Phòng lần thứ 3 có người trúng tiền tỷ

Vào 18h00 ngày 11/7, Vietlott đã tổ chức mở thưởng kỳ quay 303 loại hình Power 6/55. Kết quả kỳ quay này là bộ số gồm: 06-09-15-26-35-38 và số đặc biệt 34.

Thông qua hệ thống kinh doanh xổ số, Vietlott xác định đã không có tấm vé nào trúng giải Jackpot 1 trị giá lên tới hơn 90 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại kỳ quay này lại có 01 vé trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 4,3 tỷ đồng.

Vietlott cũng cho biết thêm, tấm vé trúng Jackpot trên được phát hành bởi điểm bán hàng có địa chỉ 222C, Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng thuộc đại lý Mega Billion.

Đây là tấm vé trúng Jackpot thứ 3 xuất hiện tại TP. Hải Phòng. Hai tấm vé trước đó cũng trúng Jackpot 2 và xuất hiện tại các kỳ quay 141 và 263 thuộc loại hình Power 6/55. Được biết, tấm vé tại kỳ quay 141 mở thưởng ngày 26/6/2018 có giá trị tiền thưởng gần 2 tỷ đồng, còn tấm vé tại kỳ quay 263 mở thưởng ngày 09/04/2019 có giá trị tiền thưởng hơn 3,7 tỷ đồng. (Vietnamfinance.vn 12/7; Infonet.vn 12/7)

Thanh niên xung phong nơi đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

Sau 8 tiếng lênh đênh trên biển, tôi đặt chân đến Bạch Long Vỹ. Đứng ở mũi tàu từ xa đã thấy âu cảng Bạch Long Vỹ được xây dựng từ năm 1995; nơi neo đậu của hàng trăm tàu cá từ khắp mọi miền Tổ quốc vào đây giao thương, tránh bão…

Để đến đảo có thể đi bằng tàu Bạch Long của Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng, tàu hàng hoặc tàu cá của ngư dân. Nhưng cả ba loại tàu này sẽ “chịu chết” nếu gặp hôm gió to sóng lớn. Lúc đó chỉ có tàu chiến của hải quân hoặc cảnh sát biển mới ra khơi được.

Rất may mắn lần này tôi được đi tàu Bạch Long, đây là tàu đi nhanh nhất ra đảo cho tới thời điểm hiện tại. Cùng chuyến có gần 20 đoàn viên thanh niên của Trường Trung cấp chính trị thành phố Hải Phòng và anh Nguyễn Công Diễn – Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng, một trong số những đoàn viên đầu tiên tới đảo Bạch Long Vỹ cách đây 26 năm.

Nhắc lại những ngày đó, anh Diễn không giấu nổi sự xúc động về ý chí quật cường của 60 đoàn viên, của lực lượng Biên phòng đóng trên đảo hồi ấy. Năm 1993, theo tiếng gọi của Trung ương Đoàn TNCS, 60 đoàn viên lên tàu ra đảo làm công tác dân sự hoá và phát triển kinh tế đảo Bạch Long Vỹ.

Đoàn gồm 40 đoàn viên nữ và 20 đoàn viên nam lên tàu hải quân chạy tổng cộng 48 tiếng mới đặt chân tới đảo. Trải nghiệm duy nhất, đáng nhớ nhất lúc đó là say sóng, trong đoàn chỉ một số ít người được đi tàu biển nên ra khơi gặp sóng lớn làm ai cũng say đứ đừ.

Thanh niên xung phong là lực lượng nòng cốt trong công tác dân sự hoá đảo Bạch Long Vỹ.

Được thành lập từ năm 1992 nhưng phải 6 năm sau, đảo Bạch Long Vỹ mới có chút khởi sắc, bắt đầu là việc hoàn thành âu cảng Bạch Long Vỹ vào năm 1998 làm nơi trú ngụ, neo đậu của tàu thuyền ngư dân từ khắp mọi miền Tổ quốc làm cuộc sống của đảo cũng nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. Vào thời điểm 60 đoàn viên kia đặt chân lên đây thì nơi đây vẫn như một hoang đảo.

Anh Diễn kể lại, những ngày đầu trên đảo quả thực là ấn tượng không bao giờ quên. Công việc đầu tiên mà anh cùng các đoàn viên khác làm là đi dọn từng ngóc ngách trên đảo, rồi khi có mặt bằng, họ lại tự tay làm nhà, đổ đất trồng rau, xây dựng nhà cửa mà hiện nay vẫn còn sử dụng trên đảo. Từng bao xi măng, từng viên gạch cũng do họ vận chuyển từ đất liền ra… Suốt hơn 20 năm qua, rất nhiều lượt thanh niên xung phong đã ra Bạch Long Vỹ làm đảo thêm xanh, thêm sạch.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác dân sự hoá đảo Bạch Long Vỹ, thanh niên xung phong còn tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng, sát cánh cùng Biên phòng, Công an và cho đến nay, đã có 2 trung đội dân quân tự vệ nguyên là thanh niên xung phong được thành lập.

Không dừng lại ở đó, với tinh thần không ngại gian khó của người đoàn viên, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp xây dựng mạng lưới điện gió phục vụ người dân trên đảo, họ còn  đảm nhiệm cả việc dọn dẹp rác thải, chăm sóc cây xanh trên đảo…

Phong trào mỗi người lên đảo mang về một túi rác thải cho đến nay vẫn được đông đảo đoàn viên, các đoàn công tác lên đảo tham gia.

Hơn 20 năm thanh xuân dành cho Bạch Long Vỹ, anh Diễn không nhớ bao nhiều lần mình đã ra đảo đột xuất. Anh cùng các đoàn viên khác đã không quản ngại vất vả, có khi mùng 1 Tết cũng phải sắp xếp ra đưa người bệnh về hoặc giải quyết việc trên đảo. Những ngày nhẽ ra dành cho gia đình thì anh lại dành cho hòn đảo tiền tiêu này.

Anh Diễn kể, có những ngày gió lớn sóng to nhưng trên đảo báo về cần đưa người về chữa bệnh, về đẻ, anh cùng anh em lại gác việc và lên thuyền ngư dân ra đảo; nằm trên thuyền mà như đi đánh vật, thuyền lắc “quật” mọi người từ mạn trái xong lại trả sang phải.

Lên đến đảo người nào cũng đau như bị đánh, thế nhưng nhìn người dân trên đảo, các anh lại có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ với bà con và với Tổ quốc. Bằng mọi cách phải đảm bảo cuộc sống ấm no, ổn định cho bà con ở đây.

Gian khổ, hy sinh là thế nhưng chưa bao giờ có ai kêu than, đòi về mà ngược lại vất vả khó khăn càng làm ý chí người đoàn viên thêm sắt đá. Nhìn những hàng cây xanh rờn, chim chóc hót líu lo mỗi sáng sớm, những thanh niên xung phong bây giờ lại càng có thêm động lực cống hiến cho sự bình yên của Bạch Long Vỹ.

Có lẽ, khí hậu biển đảo cũng tôi luyện nên tính cách người đoàn viên nơi đây, họ kiên cường đến mức khó tin, ai cũng có làn da nâu bóng vì nắng, từ cách ăn nói, đi lại cũng toát lên cái phóng khoáng, hùng dũng của biển cả. Tôi thật sự khâm phục những đoàn viên đang bám trụ tại Bạch Long Vỹ. Họ đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để xây dựng đảo tiền tiêu của Tổ quốc, họ tự gánh lên vai trách nhiệm đó mà không hề oán than vì họ coi đó là trách nhiệm, là vinh hạnh được đóng góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ Tổ quốc.

Thế nhưng, vì đặc thù biển đảo và khí hậu nên cuộc sống của các đoàn viên nói riêng và cả toàn bộ đảo nói chung không tránh khỏi những khó khăn, vất vả.

Chẳng nơi đâu thay xe máy nhiều như ở Bạch Long Vỹ vì không có cái nào trụ quá được 3 năm. Khí hậu ẩm mặn ở đây khiến mọi đồ sắt đều bị gỉ sét trầm trọng, từ xe máy đến tivi, cửa… Cứ vài ba năm lại thay những trang thiết bị này một lần, hoặc tự mang về trong bờ sửa chữa, còn nếu không kịp thì đành bán sắt vụn cho lái buôn với giá như cho.

Trụ sở Đội Thanh niên xung phong đảo Bạch Long Vỹ nằm trên một con đồi thấp, gồm ba dãy nhà 2 tầng là trụ sở hành chính, nhà ăn và nhà khách, nhưng sau nhiều năm hoạt động và khí hậu ẩm mặn ở đây cũng làm cho những căn nhà này xuống cấp, đây là điều không thể tránh khỏi và là tình trạng chung trên đảo.

Nhưng để sửa chữa hoặc xây mới thì còn khó gấp nhiều lần. Chỉ riêng công vận chuyển vật liệu ra ngoài này cũng là một kỳ công. Có khi vật liệu thì sẵn nhưng lại không có tàu, chất lên tàu rồi mà sóng lớn tàu không đi được thì tốn tiền cho tàu chờ… Quả thực để làm bất cứ việc gì trên đảo cũng thấy khó bởi khoảng cách địa lý, bởi thời tiết…

Tính ra nếu xây được một căn nhà cấp 4 trên đảo cũng đắt gấp 3 lần so với xây trong đất liền. Khó khăn nào cũng vượt qua nhưng thiếu nước ngọt thì đúng là khổ nhất. Trên đảo chỉ có hai giếng khoan, nhưng vào mùa khô thì cũng không đủ cho mọi người sử dụng. Anh Diễn cũng cho biết, hiện nay trên đảo đang xây dựng một hồ chứa nước mưa với dung tích 60.000 mét khối sẽ đủ để phục vụ cuộc sống của người dân trên đảo.

Bây giờ, cuộc sống trên đảo đã ổn định, mọi ngành nghề dịch vụ đã phát triển hơn trước rất nhiều mặc dù còn nhiều khó khăn về vật chất, đời sống tinh thần nhưng với truyền thống tự lực, tự cường không quản ngại gian khổ, mọi đoàn viên thanh niên xung phong đều xác định rõ tư tưởng cống hiến hết mình vì biển đảo Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của người dân ở đây.

Mong muốn duy nhất của anh Diễn cũng như của các đoàn viên trên đảo là làm thế nào tuyên truyền rộng rãi về đảo Bạch Long Vỹ tới người dân, để họ hiểu, cùng chung tay góp sức xây dựng đảo ngày một bền vững hơn. (Công An Nhân Dân Online 13/7, Phong Sơn; Công An Nhân Dân 13/7, tr6, Phong Sơn)

Tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân Nghệ An mất tích

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho biết, tính đến thời điểm chiều 12/7, do tàu cá NA 95899 TS bị chìm hôm 28/6 tại vùng biển cách đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 34 hải lý về hướng nam vẫn đang nằm ở độ sâu hơn 60m nên thợ lặn không thể tiếp cận để vào bên trong tìm kiếm 9 nạn nhân nghi bị mắc kẹt bên trong tàu.

Các lực lượng đã sử dụng robot lặn điều khiển từ xa của hải quân tổ chức nhiều đợt thăm dò để lên phương án tìm kiếm. Riêng hai ngày 10 và 11/7, sonar của robot hải quân đã rà quét 160 nghìn m2 đáy biển và không phát hiện thi thể của ngư dân bên ngoài tàu cá bị nạn. Tàu cá đang bị lưới đánh cá bao bọc nhiều lớp, khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

“Do thợ lặn không xuống được độ sâu này nên lực lượng cứu hộ đang nghiên cứu đưa robot được điều khiển từ xa xuống kết nối dây, sau đó mới kéo tàu cá lên độ sâu 30m để cắt lưới. Nếu tàu nằm ở độ sâu 40-50m thì thợ lặn có thể lặn xuống cắt lưới xong sẽ vào bên trong tàu tìm nạn nhân. Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm vì sau ngày 15/7 thời tiết sẽ xấu đi”, ông Tiến nói.

Lực lượng đang tham gia tìm kiếm 9 ngư dân mất tích gồm các tàu 704, 926 của Hải đoàn 128; tàu TC - 69 của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, các kíp thợ lặn của Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân; tàu SAR 411, SAR 273 thuộc Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1, tàu Pacific 01 cùng tàu cá của ngư dân Nghệ An. ( Tiền Phong Online 13/7, Nguyễn Minh; Tiền Phong 13/7, tr5, Nguyễn Minh; Công An Nhân Dân 13/7, tr7, Minh Tâm; Đất Việt Online 12/7; VOVNews 12-13/7; Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam 12/7; Baotintuc.vn 13/7 )

Cấp cứu sản phụ nguy kịch tại đảo Bạch Long Vĩ

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 12/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận được đề nghị của UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ về việc điều động phương tiện đưa kíp bác sĩ từ đất liền ra mổ cấp cứu một sản phụ trên đảo đang trong tình trạng nguy kịch.

Đồng chí Đào Minh Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ cho biết, sản phụ là Vũ Thị Nga, sinh năm 1984, quê ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, hiện trú tại khu dân cư số 2, huyện Bạch Long Vĩ. Đây là lần sinh con thứ hai của sản phụ Nga. Do sóng to và sức khỏe yếu, cho nên sản phụ không thể về đất liền sinh được. Sáng cùng ngày, tình trạng sản phụ có chiều hướng xấu dần, khó sinh, bắt buộc phải mổ tại đảo. Sở Y tế TP Hải Phòng xác định, đây là ca mổ đẻ khó, cho nên, để bảo đảm an toàn phải đưa kíp mổ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ra đảo để trực tiếp mổ cấp cứu. Do thời tiết xấu, yêu cầu gấp về thời gian, cho nên rất cần sự giúp đỡ về phương tiện của Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 để bảo đảm về thời gian và tính mạng của mẹ con sản phụ.

Ngay sau khi nhận được đề nghị nêu trên, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã báo cáo và được sự đồng ý của BTL Cảnh sát biển, đã lập tức điều động tàu CSB 2007, thuộc Hải đội 112, Hải đoàn 11, chở kíp bác sĩ gồm bảy người của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng khẩn trương rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Sau gần bốn giờ, tàu CSB 2007 đã ra đến đảo Bạch Long Vĩ. Kíp bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã phối hợp Trung tâm Y tế quân dân y trên đảo, nhanh chóng mổ cấp cứu cho sản phụ. Bé trai nặng 2,5 kg đã chào đời lúc 16 giờ cùng ngày.

Bác sĩ Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ cho biết, hiện mẹ con sản phụ đã qua cơn nguy kịch. Để bảo đảm an toàn sau sinh, các bác sĩ quyết định sẽ đưa mẹ con sản phụ lên tàu cảnh sát biển trở về đất liền để được chăm sóc, theo dõi sức khỏe bằng trang - thiết bị hiện đại. (Nhân Dân Online 2/7, Trần Quyết – Mạnh Thường; Nhân Dân 13/7, tr5; Baotintuc.vn 12/7; Vietnamplus.vn 12/7; Vnews.gov.vn 13/7; Thanh Niên Online 13/7; Quân Đội Nhân Dân Online 13/7; Công An Nhân Dân Online 14/7; Tuổi Trẻ 14/7, tr4, Tiến Thắng)

Kịp thời cứu hộ, cứu nạn ngư dân gặp sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, tàu cá NA 95899 TS có 19 ngư dân (trong đó có 9 ngư dân hiện tại vẫn còn mất tích) bị chìm sau va chạm với tàu chở hàng vào lúc 13 giờ 5 phút ngày 28/6 tại vùng biển thành phố Hải Phòng, cách phía Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý.

Ngày 14/7, tại hiện trường đã duy trì các tàu (Tân Cảng 69 - Chỉ huy hiện trường, SAR 411, KN 168, HQ 704, 926 và NA 99688 TS) tổ chức dùng 6 tời chuyên dụng tời trục vớt tàu bị nạn. Kết quả, đã nâng được mũi tàu đắm lên, trục tời tàu đắm lên độ sâu phù hợp để lặn tìm kiếm, bảo đảm an toàn trong quá trình kéo khảo sát không để thi thể các ngư dân trong tàu bị thoát ra ngoài. (Baotintuc.vn 14/7; Tiền Phong 15/7, tr2)

GIÁO DỤC

Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT 2019 đạt 97,34%

Ông Vũ Văn Trà - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: Trong tổng số 18.147 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 tại điểm thi 03 Sở GD&ĐT Hải Phòng có 17.664 thí sinh đỗ tốt nghiệp, chiếm tỉ lệ 97,34%.

Trong số trên 18 nghìn thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT 2019, Hải Phòng có 981 thí sinh đỗ diện 2 (diện thí sinh được cộng điểm nghề và điểm học sinh giỏi theo quy định), 24 học sinh đỗ diện 3 (diện con gia đình chế độ chính sách). Đáng chú ý có 19/73 đơn vị đăng ký dự thi có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%.

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin, Kỳ thi THPT quốc gia 2019, toàn thành phố Hải Phòng có 18.575 thí sinh đăng kí dự thi với 42 điểm thi và 785 phòng thi. Kết thúc môn thi cuối cùng vào sáng ngày 27/6, toàn bộ hơn 18.257 bài thi tự luận và 53.733 bài thi trắc nghiệm được niêm phong theo đúng quy định và vận chuyển về điểm chấm thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An, TP. Hải Phòng).

Đến ngày 7/7, công tác chấm thi tại điểm thi 03 Sở GD&ĐT Hải Phòng đã hoàn tất và truyền dữ liệu về Bộ GD&ĐT theo đúng tiến độ đặt ra. (Giáo Dục & Thời Đại Online 14/7)

Hải Phòng xếp thứ 8 về điểm trung bình thi quốc gia

Điểm trung bình thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 của Hải Phòng là 5,74 điểm, xếp thứ 8 cả nước, giữ vững vị trí như kỳ thi năm ngoái.

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, trong tổng số 18.147 thí sinh dự thi quốc gia 2019 tại Hải Phòng có 17.664 thí sinh đỗ tốt nghiệp, chiếm tỉ lệ 97,34%.

Trong đó có 981 thí sinh đỗ diện 2 (diện thí sinh được cộng điểm nghề và điểm học sinh giỏi theo quy định), 24 học sinh đỗ diện 3 (diện con gia đình chế độ chính sách).

Đáng chú ý có 19/73 đơn vị đăng ký dự thi có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%.

Hiện nay, các cán bộ chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đang thống kê phổ điểm. (Giaoduc.net.vn 15/7, Lã Tiến)

GIAO THÔNG

Ô tô lao xuống mương lật ngửa, 4 người may mắn thoát nạn

Ngày 13/7, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy vụ ô tô lao xuống mương nước, bị lật ngửa.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h chiều nay ngày 13/7. Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô 4 chỗ trở theo 4 người, gồm 2 người phụ nữ và 2 trẻ em đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 34, khi đi đến đoạn thuộc địa phận thôn 11 Nam An, thuộc xã Tam Cường thì bất ngờ mất lái lao xuống mương.

Sau khi chiếc xe lao xuống mương đã bị nước tràn vào, 4 người trên xe hoảng loạn kêu cứu. Phát hiện sự việc, người dân đã chạy lại phá cửa giải cứu thành công 4 người trên xe.

Vị lãnh đạo xã Tam Cường cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến việc tài xế ô tô lao xuống mương rất có thể do mất lái, bởi trước khi xảy ra tai nạn chiếc xe không va chạm với ai. (Doisongvietnam.vn 13/7; News.zing.vn 14/7)

BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Cháy cửa hàng kinh doanh đồ điện tại xã Toàn Thắng (Tiên Lãng)

Ông Đinh Dương Ngọc - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy cửa hàng buôn bán đồ điện, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người và không lan ra các nhà bên cạnh. (Anhp.vn 12/7)

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố: Tổng kết 10 năm tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 12/7, Uỷ ban MTTQ thành phố phối hợp Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới và tập huấn hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp xã năm 2019. (Anhp.vn 13/7)

Phát triển mới gần 3.500 người tham gia BHXH tự nguyện

Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã phát triển mới được 709 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với 2.477 lao động.

 Tính đến ngày 30-6, đã có 306.640 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng 21.031 người so với năm 2018; 96.031 người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT. Phát triển mới được 3.490 người tham gia BHXH tự nguyện. (Anhp.vn 14/7)

Quận Lê Chân: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 12/ 7, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố chỉ đạo Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Lê Chân tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Thành đoàn, quận Lê Chân cùng các ban, ngành địa phương liên quan.

Tại đại hội, các đại biểu tiến hành hiệp thương cử Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam quận khoá 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 21 đồng chí; hiệp thương cử đồng chí Hoàng Hải giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Lê Chân nhiệm kỳ 2019 – 2024. (Anhp.vn 15/7)

Quân chủng Hải quân: Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2019

Quân chủng Hải quân vừa tổ chức khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng (NTQC) năm 2019 với chủ đề “Chiến sĩ Hải quân xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

 Liên hoan NTQC Quân chủng Hải quân năm 2019 được tổ chức tại  2 khu vực: Khu vực 1 tại thành phố Hải Phòng; khu vực 2 tại tỉnh Khánh Hòa. Tại khu vực 1, liên hoan diễn ra từ ngày 9 đến 12-7 với 10 đội NTQC trực thuộc Quân chủng và đơn vị khu vực Hải Phòng và Vùng 3 Hải quân tham gia. (Baohaiphong.com.vn 13/7, Phạm Cường)

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15 (quận Đồ Sơn): Tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa 15 sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15 (quận Đồ Sơn). Nếu được thông qua tại kỳ họp, dự án tạo điều kiện bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị, xây dựng đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan khu di tích, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. (Baohaiphong.com.vn 13/7, Trịnh Thường)

Đảng bộ Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng: Đổi mới, sáng tạo vì Hải Phòng xanh

Những năm gần đây, hệ thống công viên, cây xanh của Hải Phòng đẹp hơn, quy củ hơn, góp phần tạo diện mạo xanh và đẹp cho thành phố công nghiệp lớn nhất phía Bắc. Kết quả đó bắt nguồn từ những đổi mới, sáng tạo của Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ công ty. Trong đó, hơn 49 đảng viên thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu thực hiện nhiệm vụ, vì sự phát triển của doanh nghiệp và cả thành phố.  (Baohaiphong.com.vn 13/7, Thanh Hiệp)

ĐIỂM TIN ĐÃ ĐƯA

Cửa hàng điện máy cháy lớn trong đêm, toàn bộ tài sản ở tầng 1 bị thiêu rụi

Thông tin trên VietNamNet, vào khoảng 21h ngày 11/7, tại thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng Điện máy Nhà Xinh. (Đời Sống & Pháp Luật Online 12/7; Kinh Tế Nông Thôn Online 12/7)

Trùm ma túy định rút súng chống trả khi Công an Hải Phòng vây bắt

Sau một thời gian điều tra, Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng do Đỗ Nhật Nguyện, 46 tuổi, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng cầm đầu. Khi bị Công an thành phố Hải Phòng ập vào bắt giữ, trùm ma túy đất cảng định rút súng chống trả nhưng bất thành. (Thanh Niên Online 12/7, Lê Tân; VTCNews 12/7; Infonet.vn 12/7; Bảo Vệ Pháp Luật Online 12/7; Đại Đoàn Kết Online 13/7; VnMedia.vn 13/7; Kinh Tế & Đô Thị Online 13/7; Doisongvietnam.vn 13/7; Baodansinh.vn 13/7)

Tổng cục Đường bộ giám sát công tác sát hạch lái xe qua camera

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện thí điểm giám sát trực tuyến công tác sát hạch lái xe qua hệ thống camera tại các Trung tâm sát hạch lái xe của bốn Sở Giao thông Vận tải. Theo đó, Tổng cục đề nghị bốn Sở GTVT gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng chỉ đạo Trung tâm sát hạch lái xe khảo sát, lắp đặt sử dụng camera để giám sát trực tiếp phòng sát hạch lý thuyết (đảm bảo quan sát toàn bộ phòng, không bị góc khuất); giám sát ở các vị trí sân sát hạch lái xe trong hình như vị trí xuất phát; vị trí dừng và khởi hành xe trên dốc; vị trí qua vệt bánh xe; vị trí qua ngã tư; vị trí ghép xe vào nơi đỗ và các vị trí cần thiết khác. (Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh Online 12/7)

Đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt giữ khi đang ung dung ngồi ăn với bạn

Ngày 12/7, Công an phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Khánh (SN 1980, trú tại 33/147 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) cho đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Lê Chân để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. (Nguoiduatin.vn 13/7, Minh Sơn; Doisongvietnam.vn 13/7)

Công an ngăn chặn kịp thời hai nhóm côn đồ hỗn chiến

Qua công tác nắm địa bàn kết hợp với tuần tra kiểm soát, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP Hải Phòng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hai nhóm côn đồ mang theo hung khí đi hỗn chiến. (Petrotimes.vn 14/7)./.