Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng thông báo tìm kiếm: bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1975, nơi cư trú cuối cùng: Số 6 C168 phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng bỏ nhà đi từ năm 1991 đến nay không có tin tức, địa chỉ. Nay bà Nguyễn Thị Thanh Vân ở đâu về ngay Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng (hoặc liên lạc với Tòa án qua SĐT: 0225.3745458) để giải quyết việc ông Nguyễn Thành Văn, sinh năm 1974; địa chỉ: Số 218 Hùng Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị Thanh Vân mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Nguyễn Thị Thanh Vân không có mặt hoặc vẫn không có tin tức thì Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng sẽ xem xét, giải quyết đơn yêu cầu của ông Nguyễn Thành Văn theo quy định của pháp luật.