Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền thông báo tìm kiếm: anh Nguyễn Duy Lượng

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm: anh Nguyễn Duy Lượng, sinh năm 1978; nơi ĐKHKTT: Số 4A CT1 A6 phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/10/2010 đến nay, không có tin tức gì. Nay anh Nguyễn Duy Lượng ở đâu, về ngay Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Số 31 đường Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, để giải quyết việc chị Trịnh Thị Thanh Mai, sinh năm 1982; nơi ĐKHKTT: Số 4A CT1 A6 phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; nơi tạm trú: Số 107C, khu tập thể Tráng men nhôm Hải Phòng, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, là vợ của anh, yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Duy Lượng là người mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Nguyễn Duy Lượng không có mặt thì Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng giải quyết việc dân sự tuyên bố một người mất tích theo quy định của pháp luật.