Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn thông báo tìm kiếm: ông Bùi Đức Phát

Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm ông Bùi Đức Phát, sinh năm 1969; địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Tổ Đức Hậu, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng biệt tích từ năm 1993 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Phát ở đâu về ngay Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng (địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng; số điện thoại: 02253.861.254) để giải quyết việc bà Bùi Thị Thại, sinh năm 1964; nơi cư trú: Tổ Quang Trung, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích.

Hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của ông Phát thì Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.