Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Biểu dương 217 gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 25/6, tại Nhà hát thành phố, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2018. Tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng BCĐ Phong trào cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và các gia đình được vinh danh.

Trong những năm qua, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp với sự tham gia tự giác, nhiệt tình và có hiệu quả của đông đảo các tầng lớp nhân dân đã góp phần làm cho Phong trào nói chung, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa của thành phố nói riêng có những bước tiến bộ rõ rệt, thu được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn thành phố đã có hơn 500 ngàn hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có hơn 480 ngàn hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 88,7%. Đặc biệt, năm 2018, có 217 gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định sự phát triển rộng khắp của phong trào Xây dựng Gia đình văn hoá đã tác động tích cực nhiều mặt đến đời sống kinh tế, văn hoá xã hội của thành phố trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong những năm tiếp theo, để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào, các cấp uỷ đảng, chính quyền, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và thành phố về xây dựng đời sống văn hoá. Chú trọng công tác truyền thông về vai trò của gia đình, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và hiệu quả của phong trào xây dựng gia đình văn hóa nói riêng và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung. Cùng với việc quan tâm các công tác xã hội hóa văn hóa, phải tăng cường đầu tư kinh phí, phù hợp cho việc sơ kết, tổng kết, bình bầu khen thưởng các cá nhân, gia đình có nhiều thành tích trong công tác này một cách kịp thời…