Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố giảm 26% so với cùng kỳ


Quang cảnh Hội nghị sơ kết.

(Haiphong.gov.vn) – Qua kiểm tra 3.079 công trình xây dựng trên địa bàn thành phố đã phát hiện 142 hành vi vi phạm, giảm 26% so với cùng kỳ; trong đó, số công trình xây dựng sai Giấy phép xây dựng là 55; không có Giấy phép xây dựng là 74 và xây dựng trên đất không được phép xây dựng là 13. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thanh tra Sở Xây dựng, sáng 25/6.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng đã đôn đốc, giám sát chính quyền địa phương ban hành các quyết định xử lý vi phạm theo thẩm quyền, buộc các trường hợp vi phạm dừng thi công công trình, khắc phục hậu quả hành vi vi phạm gây ra. Cụ thể, cấp mới điều chỉnh lại Giấy phép xây dựng 29 trường hợp; thu nộp về Kho bạc nhà nước gần 1,6 tỷ đồng; chính quyền địa phương đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ 11 công trình, hạng mục công trình vi phạm…Tuy nhiên, trong kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng của chính quyền địa phương còn chưa kịp thời và kiên quyết; việc đôn đốc giám sát của các Đội Thanh tra xây dựng đối với địa phương chưa được thường xuyên, công tác xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn phụ thuộc vào nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước khác…

Để tăng cường công tác quản lý xây dựng, từ nay cho đến cuối năm, Thanh tra xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn tại; rà soát các thủ tục về cấp phép xây dựng đảm bảo phù hợp quy định; triển khai thành lập các Đoàn Thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng trình tự, thời gian và chất lượng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng chống tham nhũng theo quy định; đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về quản lý trật tự xây dựng và xử lý các vụ việc vi phạm để cảnh báo, hạn chế các vi phạm.

Trâm Bầu