Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng: Thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Vân

Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1961; nơi cư trú cuối cùng: Số 112 An Lạc II, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng bỏ nhà đi từ năm 1991. Nay bà Vân ở đâu về ngay Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng - Hải Phòng; địa chỉ: Số 991 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (hoặc liên hệ SĐT: 0225.3745.458) để giải quyết việc ông Nguyễn Xuân Toán; địa chỉ: Số 112 An Lạc II, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Vân mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Vân không có mặt hoặc không không có tin tức gì về bà Vân thì Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, Hải Phòng sẽ xem xét, giải quyết đơn yêu cầu của ông Toán theo quy định của pháp luật.