Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Thanh tra, kiểm tra để làm tốt việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện Quyết định số 4435/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/4/2019 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng, vừa qua, Đoàn thanh tra Sở có sự tham gia của đại diện Liên đoàn Lao động thành phố đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH giầy Đinh Đạt tại thôn Nhân Trai, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy.

Đoàn thanh tra làm việc với đại diện doanh nghiệp

Theo báo cáo, doanh nghiệp thành lập từ năm 2016, tổng số lao động 547 người, trong đó có 13 lao động là người nước ngoài. Thu nhập của người lao động năm 2019 thấp nhất là 5.000.000 đồng/người/tháng, bình quân 7.500.000 đồng/người/tháng, cao nhất là 10.000.000 đồng/người/tháng. Ngoài mức lương chính, tùy theo vị trí làm việc, người lao động được trả thêm phụ cấp xăng xe, tiền ăn ca, phụ cấp điện thoại và phụ cấp nhà ở.

Năm 2018, 2019, Công ty đã xây dựng các kế hoạch liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và theo dõi thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động theo kế hoạch. Tháng 10/2017, Công ty ban hành quyết định thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên gồm 16 thành viên. Công ty đã xây dựng một số nội quy quy định về tư thế làm việc an toàn, quản lý tai nạn lao động, kiểm tra sức khỏe định kỳ, nội dung sử dụng các máy, thiết bị; nội quy an toàn phân xưởng; nội quy an toàn sử dụng hóa chất tại kho hóa chất, nội quy kỹ thuật sử dụng điện; bố trí các tủ thuốc sơ cấp cứu tại các nhà xưởng, nơi làm việc; trang bị các phương tiện kỹ thuật, y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra tai nạn sự cố, tai nạn lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn cho 1 bình chứa khí nén, thực hiện quan trắc môi trường. Từ tháng 1/2018 đến thời điểm thanh tra, công ty không để xảy ra tai nạn lao động.

Phó Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lại Ngọc Châu cùng đại diện doanh nghiệp
kiểm tra nơi làm việc của người lao động

Qua nghe báo cáo, Đoàn thanh tra đã chỉ ra một số nội dung Công ty chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đặc biệt qua kiểm tra nơi làm việc của người lao động, Công ty niêm yết không đầy đủ các nội quy kho, nội quy an toàn, quy trình vận hành, an toàn phù hợp với một số loại máy, thiết bị, nơi làm việc; người lao động chưa được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; khu vực kho để vật tư thuộc phân xưởng hoàn chỉnh chưa gọn gàng, chưa có biển vật tư, hóa chất phục vụ sản xuất..

Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nêu một số kiến nghị để doanh nghiệp chấp hành tốt hơn nữa các quy định của pháp luật trong lĩnh vực việc làm, an toàn, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động tại Công ty.

V.H.N