Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

 

THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Trung tâm Huấn luyện cán bộ & Dạy nghề thanh niên và

Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi TP

 

1. Số lượng tuyển dụng: 02 vị trí, cụ thể như sau:

- Vị trí 1: Kế toán Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên thành phố.

- Vị trí 2: Cán bộ hoạt động tại Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi thành phố.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (Kiểm tra, phỏng vấn)

3. Bán và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 24/5/2019 đến ngày 24/6/2019 tại Ban Tổ chức Thành đoàn Hải Phòng (Số 22 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng).

4. Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, hồ sơ…:
Xem trên
Website thanhdoanhaiphong.gov.vn mục công tác tổ chức và dán thông báo công khai tại trụ sở Trung tâm Huấn luyện cán bộ & Dạy nghề thanh niên thành phố (Số 11 Lạch Tray - Ngô Quyền - HP)Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi thành phố (Khu 2, Bến Thốc, Phường Vạn Hương - Đồ Sơn - HP).