Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Danh sách khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tại Lễ phát động Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 diễn ra vào sáng 14/5, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành, trong đó:

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng:

- Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 cho Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Việt Thắng

- Tặng Bằng khen cho các 1 tập thể và 2 cá nhân, gồm:

. Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật và tư vấn an toàn lao động Hải Phòng

. Ông Nguyễn Văn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

. Ông Kiều Xuân Hương – Phó Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Cục trưởng Cục An toàn lao động – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân, gồm:

. Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

. Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam

. Nhóm An toàn sức khỏe môi trường, Bộ phận Hành chính nhân sự - Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

. Bà Phùng Thị Nhật, phục trách an toàn Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân, gồm:

- Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng

- Xí nghiệp xăng dầu K131

- Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

- Công ty TNHH đóng tàu Damen – Sông Cấm

- Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Toàn

- Nhà thầu liên doanh Serveone/ GS E&C – Hàn Quốc

- Ông Hoàng Thế Xưởng – Phó Giám đốc Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng

- Ông Hoàng Thanh Hải – Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu K131

- Ông Kiyosawa Michihisa – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

- Ông Nguyễn Quý Hào – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Toàn

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân, gồm:

- Chuyền Sản xuất lắp ráp Zakuro – Bộ phận sản xuất lắp ráp – Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

- Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

- Ông Trần Quang Văn – An toàn vệ sinh viên thuộc Bộ phận Sản xuất linh kiện, Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

- Ông Lê Vĩnh Thành – An toàn vệ sinh viên thuộc Bộ phận Sản xuất linh kiện, Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

- Ông Lưu Hoàng Tú – Quản đốc phân xưởng sản xuất, Ủy viên Hội đồng Bảo hộ lao động - Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng

- Bà Trịnh Thị Nga Ngân – Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính, Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động - Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng