Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo: Thông báo tìm kiếm anh Vũ Bá Phóng

Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm anh Vũ Bá Phóng, sinh năm 1984; đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Xóm 1, Liễu Điện, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú từ tháng 3 năm 2007 đến nay, không có tin tức gì. Hiện nay, anh Phóng đang ở đâu, về ngay Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo để giải quyết việc chị Hoàng Thị Cúc có đơn yêu cầu tuyên bố anh Phóng là người mất tích. Địa chỉ liên hệ: Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo – Đường 20/8, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; điện thoại: 0225.3884212.